Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Exposició de la ETSE

L'ETSE-UV promou la firma d'un conveni de col·laboració entre el sector docent i el professional de la informàtica en l'àmbit estatal

  • 30 de juny de 2020
L'ETSE-UV promou la firma d'un conveni de col·laboració entre el sector docent i el professional de la informàtica en l'àmbit estatal

L'Associació d'Ensenyants Universitaris de la Informàtica (AENUI) i el Consell General de Col·legis Professionals en Enginyeria Informàtica (CCII) han formalitzat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'activitats d'interés per a ambdues parts.

Les dues entitats tenen objectius i interessos en els camps formatiu, científic, tecnològic, professional i social en general. Per això, el principal propòsit del conveni és formalitzar aquests punts de trobada i com abordar-los en cooperació.

Precisament la connexió amb el sector professional, a més de la relació amb l'estudiantat i amb l'ensenyament preuniversitari, va ser un dels punts forts de la candidatura de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV) per a organitzar les XXVI Jornades sobre l'Ensenyament Universitari de la Informàtica (JENUI 2020); una candidatura que va ser presentada en juliol del 2019.

Segons explica Francisco Grimaldo, subdirector de l'ETSE-UV i coordinador del Comité Organitzador de les JENUI 2020, al llarg de tot aquest any han estat treballant en la manera de fer que aquesta connexió fora "resistent al temps". És per això que en la reunió de la Conferència de Directors i Degans d'Enginyeria Informàtica (CODDII) que es va organitzar a la Universitat de València el desembre passat, Grimaldo i Juan Pablo Peñarrubia van apostar per concretar-ho en forma de conveni de col·laboració entre l'AENUI i el CCII.

"Durant aquests mesos, hem redactat el conveni prenent com a punt de partida els Convenis Marc de la Universitat de València i hem acordat entre les parts l'estructura de la Comissió Mixta que farà el seguiment d'aquest acord", informa Grimaldo. Aquesta comissió de seguiment està formada inicialment per sis membres en representació de l'AENUI, el CCII i el Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de la Comunitat Valenciana (COIICV), aquest últim per tractar-se del col·legi territorial de la comunitat autònoma on se celebren les JENUI. Durant els pròxims dos anys, Grimaldo formarà part de la comissió en representació de les JENUI, mantenint l'objectiu de "donar seguiment i promoure noves activitats de col·laboració entre els col·lectius docent i professional."

Un compromís públic amb la societat

L'acord, que va ser rubricat la setmana passada en un acte virtual per part del coordinador de l'AENUI, Faraón Llorens, i el president del CCII, Fernando Suárez, té una durada inicial de tres anys des de la seua firma. No obstant això, no cal entendre-ho com una cosa puntual i delimitada en el temps, sinó que es tracta de “potenciar i fer pública una relació que ja es té des de fa molts anys”, com indica Llorens.

Com explica Suárez, la col·laboració entre ambdós sectors, el docent i el professional, resulta interessant per diferents aspectes. D'una banda, perquè la docència està adreçada a formar i capacitar els futurs professionals i ací el CCII pot aportar valor pel seu coneixement del sector tecnològic i de les demandes en matèria de capacitació que formen part de les necessitats del món empresarial, especialment tenint en compte el dinamisme i la vertiginosa velocitat a la qual avança la tecnologia. “Estar en el dia a dia d'aquestes demandes ens permet traslladar-les a la docència universitària d'una manera àgil i concorde a les seues necessitats”, afirma el president del CCII. D'altra banda, el futur de la tecnologia en l'educació és el de donar lloc a un entorn a l'aula que s'assemble al que hi ha en l'exterior, i aquest entorn és cada vegada més tecnològic. “Hem de reforçar les disciplines tecnològiques, és absurd que un alumne no sàpiga programar quan viu envoltat d'objectes programables”, manifesta Suárez.

En el mateix sentit s'expressa el coordinador de l'AENUI: “En la part docent de les universitats, i més en les enginyeries, formem els professionals. I els professionals són qui van fent avançar la societat”. Per això, Llorens recorda que les universitats han d'estar pendents d'allò que la societat demana per a formar bons professionals i assegura que “més que un acord entre l'AENUI i el CCII, es tracta d'un compromís públic amb la societat en uns moments en els quals la informàtica juga un paper clau en el present, però més si cap en el futur”.

Pròxima parada, les JENUI 2020

Si bé hi ha un ampli ventall d'activitats que poden sorgir de la col·laboració entre l'AENUI i el CCII al llarg d'aquests anys, la primera i més immediata es materialitzarà durant la celebració de les JENUI 2020, que per primera vegada en la seua trajectòria es desenvoluparan en format virtual els dies 8 i 9 de juliol. Aquestes jornades, les inscripcions de les quals estan obertes fins al 5 de juliol, són el millor aparador per a presentar enfocaments innovadors orientats a millorar la docència de la Informàtica en les universitats.