Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

  • Exposició de la ETSE

Model docent durant el primer quadrimestre del curs 2020-2021 en els graus de l’ETSE-UV

  • 16 de juliol de 2020
Model docent durant el primer quadrimestre del curs 2020-2021 en els graus de l’ETSE-UV

Davant la situació derivada de la COVID-19 el model docent de les titulacions de l’ETSE-UV s'adaptarà a les indicacions de les autoritats sanitàries i educatives.

Durant el primer quadrimestre del curs 2020-2021

Classes de teoria i pràctiques d'aula:

• Es tendirà a la màxima presencialitat possible, sempre respectant les restriccions sanitàries que limiten l'aforament de les aules.

• De ser necessari es distribuirà al l’estudiantat en grups que acudiran a les sessions de teoria i pràctiques d'aula amb presència física a l'aula per torns rotatius. El sistema de rotació es fixarà una vegada conegudes les dades reals de matrícula, garantint-se que el percentatge de presencialitat de tot l'estudiantat matriculat en una assignatura siga el mateix.

• Per a les sessions sense presència física es tendirà a un model de docència on-line preferentment síncron, sempre que ho permeta la compatibilitat amb la resta d'activitats programades. La docència on-line es desenvoluparà mitjançant videoconferència síncrona respectant l'horari o asíncrona.

Pràctiques de laboratori:

• Les sessions programades en l'horari seran totalment presencials

Una vegada es dispose de les dades reals de matrícula, la Comissió Acadèmica de la Titulació aprovarà el seu Model Docent i l'adaptació a cada assignatura, establint les condicions concretes en les quals es desenvoluparà la docència de l'assignatura.

El Model Docent de cada titulació es pot consultar en l'apartat d'Horaris i Exàmens i en la web de cada Grau.