University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

  1. PER QUÈ UN VOLUNTARIAT UNIVERSITARI EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE?

La violència de gènere i masclista és una realitat estructural present a la societat en el seu conjunt, i per tant també a la nostra comunitat universitària. Reconèixer el problema ha segut un primer pas fonamental, que s’està procurant vaja acompanyat d’actuacions efectives i tranversals, per tal de donar resposta activa i fer de l’espai universitari un entorn el més segur i enriquidor possible per a les persones que n’hi formen part.

Amb aquesta voluntat i dins del marc de les actuacions i protocols d’atenció dirigits a les víctimes d’estes violències masclistes, la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València ha encetat un programa d’atenció, articulat a través dels anomenats Espais Violeta, que es recolza, entre d’altres, en la xarxa de voluntariat, -tant d’estudiantat com PAS i PDI-. Aquesta xarxa es configura com un pont proper i immediat entre les persones que necessiten atenció especialitzada i els recursos institucionals de la Universitat.

 

  1. QUÈ ES VOL ACONSEGUIR AMB EL VOLUNTARIAT?

 

  • Visibilitzar el problema a la Universitat de València.
  • Difondre els Espais Violeta en diversos grups de docència (voluntariat alumnes), entre els departaments (voluntariat PDI) i entre les Unitats de gestió (voluntariat PAS).
  • Formar i acompanyar les persones voluntàries.
  • Detectar necessitats d’atenció.
  • Acompanyar les persones que ho sol·liciten a la Unitat d’Igualtat per a ser ateses.
  • Vetlar per que hi haja material informatiu dels Espais Violeta als centres, aularis i biblioteques de la Universitat.
  • Aportar suggeriments d’ampliació del Codi de Conducta i Bones Pràctiques en matèria de relacions entre homes i dones
  • Formar part dels Punts Violeta de les Festes Universitàries, si escau.

Més informació

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy