University of Valencia logo Logo Equality Unit Logo del portal

Normativa Europea

Informe de Nacions Unides 

El programa de les Naciones Unides per al Desenvolupament (PNUD) i l'Organització Internacional del Treball (OIT), presenta un informe sobre Treball i Família: Cap a noves formes de conciliació amb coresponsabilitat social 

Conferències de Nacions Unides sobre les dones: 

Comité per a l'eliminiació de la discriminació contra la dona (CEDAW): Acords i convencions 

Espanya va ratificar la Convenció CEDAW en 1984. En juliol de 2004 se va presentar en Nova York el V Informe periòdic, al que el Comité realizà una serie d'Observacions finals. En març de 2008 se va remitir el VI Informe, defes davant el Comité per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW) de Nacions Unides per la Ministra d' Igualtat Bibiana Aido el 22 de juliol de 2009:

Comissió de la condició jurídica i social de la dona (CSW) 

  • 2008: Informe anual. Seguiment de la IV Conferència Internacional de la Dona: avançaments realitzats en la incorporació d'una perspectiva de gènere en l'elaboració, execució i avaluació de polítiques i programes nacionals, fent particular atenció en el finançament en favor de la igualtat entre els géneres i l'empoderament de la dona
  • 2007: Informe anual. Seguiment de la IV Conferència Internacional de la Dona: avançaments realitzats en la incorporació d'una perspectiva de gènere en l'elaboració, execució i avaluació de polítiques i programes nacionals, fent particular atenció en l'eliminació de totes les formes de discriminació i violència contra la xiqueta.
  • 2006: Informe anual. Seguimient de la IV Conferència Internacional de la Dona: Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment i l'aplicació de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del vigèsim tercer període extraordinari de sessions de l'Assemblea General: examen dels progressos en la incorporació d'una perspectiva de gènere en la reparació, aplicació i avaluació de polítiques i programes nacionals
  • 2005: Informe anual. Seguimient de la IV Conferència Internacional de la Dona: Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment i l'aplicació de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del vigèsim tercer període extraordinari de sessions de l'Assemblea General: inclosa una avaluació dels progressos realitzats en la incorporació d'una perspectiva de gènere en el sistema de les Nacions Unides
  • 2004: Informe anual. Seguiment de la IV Conferència Internacional de la Dona: Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del període extraordinari de sessions de l'Assemblea General titulat: “La dona a l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau per al segle XXI”, en especial en quant a l'incorporació d'una perspectiva de gènere en les organitzacions del sistema de les Nacions Unides "
  • 2003: Informe anual. Seguimiento de la IV Conferència Internacional de la Dona:Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del període extraordinari de sessions de l'Assemblea General titulat:“La dona a l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau per al segle XXI”, en especial en quant a la incorporació d'una perspectiva de gènere en les organitzacions del sistema de les Nacions Unides "
  • 2003: 47° període de sessions: Incorporació d'una perspectiva de gènere en totes les polítiques i programes del sistema de les Nacions Unides
  • 2002: Informe anual. Seguiment de la IV Conferència Internacional de la Dona:Mesures adoptades i progressos aconseguits en el seguiment de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i del període extraordinari de sessions de l'Assamblea General titulat:“La dona a l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau per al segle XXI”, en especial en quant a la incorporació d'una perspectiva de gènere en les organitzacions del sistema de les Nacions Unides "

 

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy