Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, Cognoms
Dra. Dña. Amelia Diaz Martínez
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom, Cognoms
Dra. Dña. Ángela Beleña Mateo (Secretària)
Dra. Dña. Carmen Dasi Vivo
Dr. D. Antonio Capafons Bonet
Dra. Dña. Diana Pons Cañaveras
Dña. Mª Teresa Sáez Bellver (PAS)
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals