Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorado en Enfermería Clínica y Comunitaria

Línies d'investigació Infermeria Clínica i Comunitària

1.‐ Salut de la població

• Anàlisi de situació de salut

• Determinants socials de la salut

• Promoció d'estils de vida saludables

• Educació per a  la salut i comunicació

• Alimentació i nutrició

• Qualitat de vida relacionada amb la salut

• Salut ambiental

• Salut laboral

• Seguretat alimentària

• Salut sexual i reproductiva

• Salut mental

• Salut y grups vulnerables

• Violència de gènere

• Prevenció de l'obesitat, diabetes i malalties cardiovasculars

• Prevenció de SIDA i ITS

• Prevenció d'accidents

• Cronicitat, envelliment, fragillitat i dependència

• Avaluació de programes i polítiques de salut

• Seguretat del pacient

• Gestió de la qualitat en el sistema sanitari

2.‐ Intervenció en el context clínic

• Fisiologia i fisiopatologia aplicada a les cures

• Cures médico‐quirúrgiques

• Intervenció podològica