Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Biomedicina i Biotecnologia

El programa de doctorat de biomedicina i biotecnologia facilitarà i potenciarà l’accés dels doctorands a programes de mobilitat d’organismes o administracions públiques, inclosos els de la universitat.
Així mateix, en l’àmbit de les col•laboracions que ja hi ha dels equips d’investigació participants en el programa o dels acords puntuals que el programa puga establir amb altres institucions, organismes o empreses (regulats a través dels corresponents convenis de col•laboració), es potenciarà la realització d’estades dels doctorands en centres d’investigació o empreses.
En el seguiment i la supervisió periòdica dels doctorands la CAPD, juntament amb el director o directors de la tesi doctoral, analitzarà la possibilitat per a l’estudiant de fer estades en altres universitats o centres d’investigació. Les estades de mobilitat dels estudiants inscrits en el programa es gestionen amb l’ajuda del director de la tesi. Els diferents programes de mobilitat es donen a conèixer a través del correu electrònic de l’estudiant, també s’editen a l’Aula Virtual, i s’exposen a tauler d’anuncis del departament responsable del programa de doctorat.