Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Ciències Socials

Codi programa: 3105

Regulació: Real Decreto 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorat-ciencies-socials

Organització:Facultat de Ciències Socials

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València.- Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr. D.Carles Simó Noguera

Places ofertes de nou ingrés:35 places

Objectius: El programa de doctorat en Ciències Socials per la Universitat de València pretén la formació d’investigadors i investigadores en diversos camps d’estudi de les ciències socials, que siguen capaços de construir amb autonomia nous coneixements científics en aquests àmbits amb l’aplicació més efectiva possible dels recursos informatius i metodològics disponibles. Es tracta amb això d’eixamplar el saber col•lectiu sobre l’organització i el funcionament de la societat, tant en la dimensió bàsica com aplicada. Les competències que el programa de doctorat pretén aconseguir amb vista a la formació de doctors i doctores són les següents: la comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i el domini de les habilitats i dels mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp; la capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; la capacitat per contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una recerca original; la capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes; la capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d’ús habitual en la seua comunitat científica internacional; la capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.

Descripció: El doctorat en Ciències Socials per la Universitat de València pretén la formació avançada d’investigadors i investigadores capaces de generar nous sabers socials que puguen situar a la societat en condicions d’encarar les incerteses col•lectives amb capacitat creativa i coneixement científic. Les problemàtiques socials emergents abordades en aquest programa, tant en l’àmbit de l’ocupació, els recursos humans i la prevenció de riscos laborals com en el terreny del benestar social, les migracions i les trajectòries vitals o en les temàtiques de la sostenibilitat i els canvis culturals, requereixen de personal especialitzat i capacitat per al desenvolupament de recerques, tant de caràcter bàsic com aplicat. En un context social en canvi constant i accelerat es requereix de persones dotades amb les capacitats necessàries per a la generació de nous coneixements relacionats amb l’organització i el funcionament de la societat, que participen en xarxes de treball per a la generació de debat i la creació d’un millor enteniment de la vida social.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: doctorat.socials@uv.es