Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Comunicació i interculturalitat

Codi programa: 3106

Regulació: Real Decreto 99/2011

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del doctorat: https://www.uv.es/doctorat-comunicacio-interculturalitat

Organització:Departament Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València- Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr Carlos Hernández Sacristán

Places ofertes de nou ingrés:30 places

Objectius: Les competències responen als objectius generals del títol i tenen les següents característiques: - Garanteixen les competències bàsiques que recull el RD 1393/2007 i aquelles altres que figuren en el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Ensenyament Superior, MECES. - S'ajusten a les demandes socials i laborals. - Són avaluables.

Descripció: El programa de doctorat en Comunicació té com a finalitat: - Aprofundir en el coneixement dels principis bàsics de la comunicació i la conformació de la visió del món a través del llenguatge i la cultura. - Reconèixer i reflexionar entorn de les polítiques comunicatius dels diferents sistemes mediàtics de la societat de la informació. - Analitzar l'impacte de les noves tecnologies en l'organització social i política, i en tots els àmbits, des de l'administratiu i burocràtic, fins al cultural i econòmic. - Aconseguir les competències convenients respecte dels llenguatges mediàtics utilitzats en el flux comunicatiu de la societat de la informació. - Aconseguir la idoneïtat per exercir la docència en el marc de les exigències formatives i d'integració laboral dins de l'espai europeu d'ensenyament superior. - Adquirir la competència i les habilitats en el desenvolupament de projectes de recerca mediàtica.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: carlos.hernandez-sacristan@uv.es