Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional

Codi programa: 3111

Regulació: RD 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctorado-desarrollo-local

Organització:Institut Universitari de Desenvolupament Local

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València Estudi General, Universitat Jaume I de Castelló y Universitat Politècnica de València

Coordinador/a del programa:Dr. D. Javier Esparcia Pérez

Places ofertes de nou ingrés:15 places

Objectius: El programa de doctorat Desenvolupament Local i Cooperació Internacional té com a missió proporcionar als estudiants les eines metodològiques indispensables per a la recerca, tant bàsica com aplicada, en l'àmbit del desenvolupament local i la cooperació. L'objectiu principal és la formació d'investigadors amb una sòlida base científica en aspectes relacionats amb el desenvolupament local i la cooperació en diferents àmbits territorials. Així, es pretén: - Formar investigadors capaços de desenvolupar recerca bàsica o aplicada referida a la temàtica del desenvolupament local i les seues implicacions al territori rellevant en el context nacional i internacional. - Garantir que els alumnes adquirisquen coneixements i siguen capaços de realitzar anàlisis crítiques en aquest camp d'estudi. - Dotar els alumnes dels recursos necessaris perquè siguen capaços de comunicar els resultats de la seua recerca a la comunitat acadèmica. - Afavorir la transferència de coneixement en forma de publicacions, convenis o altres modalitats, tant en l'àmbit acadèmic com respecte a altres actors del desenvolupament i en la societat en general.

Descripció: El doctorat Desenvolupament Local i Cooperació Internacional procedeix de la fusió de dos doctorats interuniversitaris de les universitats de València i Jaume I de Castelló: el doctorat en Desenvolupament Local i Territori i el doctorat en Cooperació al Desenvolupament, gestionats per l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. A hores d’ara s'hi ha incorporat la Universitat Politècnica de València, per la qual cosa el caràcter interdisciplinari i interuniversitari d'aquest programa constitueix una de les seues principals fortaleses. El programa de doctorat Desenvolupament Local i Cooperació Internacional té com a missió proporcionar als estudiants les eines metodològiques indispensables per a la recerca, tant bàsica com a aplicada, en l'àmbit del desenvolupament local i la cooperació en diferents àmbits territorials. La recerca en l'àmbit del desenvolupament local és especialment rellevant perquè pot contribuir al coneixement dels processos i al perfeccionament de les polítiques i instruments d'intervenció al territori, amb la qual cosa es contribueix a la millora de la qualitat de vida dels seus habitants. Així mateix, es necessiten investigadors amb la preparació adequada en tècniques de planificació, gestió i avaluació de programes i projectes de cooperació que aporten solucions als problemes del desenvolupament. El programa de doctorat està format per quatre línies de recerca, en cadascuna de les quals participen doctors de les tres universitats. 1. Línia d'ordenació del territori i cohesió social. 2. Línia de cooperació internacional al desenvolupament i territori. 3. Línia de territori, xarxes d'aprenentatge i innovació. 4. Línia d'economia de l'aigua.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: javier.esparcia@uv.es