Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Economia Social (Cooperativas y Entidades no Lucrativas)

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. Rafael Chaves Avila
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. Fernando Marhuenda Fluixá
Dra. Dña. Carmen Marcuellos Servos
Dra Dña. María José Vañó Vañó
Dra. Dña. Teresa Savall Morera
Dña. Ana M. Martínez Benlliure (PAS)
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals