Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. José Santaemilia Ruiz
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dra. Dña. María Luisa Carrió Pastor
Dr. D. Miquel Nicolás Amorós (secretari)
Dr. D. Enric Serra Alegre
Dr. D. Miguel Martínez López
Dra. Dña. Ingrid García Wïstadt
Dña. Estrella López García (PAS)
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals