Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Matemàtiques

Codi Nom Hores
50094
Estancias en centros de investigación o empresas 1
Més Informació
100
50184
Publicaciones indexadas 1
Més Informació
200
50185
Publicaciones en revistas de prestigio 1
Més Informació
100
50186
Publicaciones en libros con ISBN 1
Més Informació
100
50187
Contribuciones en congresos 1
Més Informació
120
50192
Participación activa en proyectos de I+D 1
Més Informació
30
50193
Asistencia a cursos de interés 1
Més Informació
20
50194
Creación de productos (patentes y otros)
Més Informació
100
50387
Publicacions amb llibres amb ISBN 2
Més Informació
100
50388
Publicaciones en revistas de prestigio 2
Més Informació
100
50389
Publicaciones indexadas 2
Més Informació
200
50390
Estancias en centros de investigación o empresas 2
Més Informació
100
50391
Estancias en centros de investigación o empresas 3
Més Informació
100
50391
Estancias en centros de investigación o empresas 3
Més Informació
100
50392
Participación activa proyectos de I+D 2
Més Informació
50
50392
Participación activa en proyectos de I+D 2
Més Informació
50
50393
Participación activa proyectos de I+D 3
Més Informació
20
50394
Asistencia a cursos de interés 2
Més Informació
20
50395
Asistencia a cursos de interés 3
Més Informació
20
50396
Asistencia a cursos de interés 4
Més Informació
20
50397
Asistencia a cursos de interés 5
Més Informació
20
50398
Contribuciones en congresos 2
Més Informació
40
50399
Contribuciones en congresos 3
Més Informació
40