Logo de la Universitat de València Logo Escola de Doctorat Logo del portal

Programa de Doctorat en Matemàtiques

Coordinador/a del programa de doctorat

Nom i cognoms
Dr. D. Sergio Segura de León
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom i cognoms
Dr. D. Gabriel Navarro Ortega
Dra. Dª. Rosa Donat Beneito
Dr. D. Juan José Nuño Ballesteros (Secretari)
Dr. Dª. Carmen Fernández Rosell
D. Josep I. Carpio i Espí (PAS)
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals