Logo de la Universdad de Valencia Logo Escuela de Doctorado Logo del portal

Programa de Doctorado en Química

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dra. Dña. Pilar Campíns Falcó.
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dra. Dña. Rosa Herráez Hernández

Dra. Dña. Clara Gómez Clari

Dr. D. Francisco Estevan Estevan (Secretari)
Dr. D. José Miguel Llinares Berenguer
D. Javier Romero Alcalá (PAS)
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals