Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Xarrada ERI - Rosa Piquín: "Biblioteca escolar: sustento de lecturas y ciudadanía"

  • 24 de maig de 2021
Image de la noticia

13:00h, charla online. Idioma: inglés.

Biblioteca escolar: manteniment de lectures i ciutadania

Rosa Piquín Cancio

Universitat d'Oviedo

Les biblioteques escolars són, potser intencionadament, les grans desconegudes de el sistema educatiu; però, comporten dins seu un enorme potencial de canvi, transformació i possibilitat.

Hi magnifiques biblioteques escolars que, al llarg i ample de país, han experimentat canvis qualitatius importants i s'han constituït en veritables centres de recursos d'Informació i Lectura. En alguns casos, convertint-se en "Espais d'aprenentatge inclusius, creatius, de comunicació, AMI i lectures" per tal de complir el seu important paper en el sistema educatiu com a espais generadors d'instàncies d'aprenentatge, com a centres de recursos de lectura, informació i aprenentatge sent entorns educatius específics, integrats en la vida de la institució escolar. Espais que permeten la trobada i la construcció de sabers compartits, facilitant la democràcia real dels nostres centres escolars i la construcció d'una ciutadania crítica i competent.

El futur es construeix, entre altres coses, amb la consolidació real d'aquest recurs educatiu a l'servei de l'currículum i de el projecte educatiu però també amb el desenvolupament d'assignatures com "Biblioteca Escolar: Centre de Recursos i Projectes Interdisciplinars" impartida a la Facultat de Formació de l'Professorat i Educació de la Universitat d'Oviedo, que ha suposat la inclusió d'estudis específics sobre biblioteques escolars en els programes de formació inicial de mestres i mestres.

En ella, s'aborden aspectes didàctics que aborden tant els estàndards propis d'una biblioteca escolar (pel que fa a espai, usuaris, col·lecció, equip de treball, gestió, xarxes i cooperació entre iguals i amb altres institucions bibliotecàries, relació amb famílies, alumnes voluntaris ...) com qüestions referides a l'alfabetització en mitjans i informació- amines a el desenvolupament de projectes documentals interdisciplinaris, les competències comunicativa, digital i social així com múltiples aspectes de lectura i escriptura. S'han dirigit TFGs tant dels Graus de Magisteri com de Pedagogia des de les diferents mirades possibles de la Biblioteca Escolar.

 

Bio

Rosa Piquín Cancio imparteix, com a professora associada, l'assignatura de "Biblioteques Escolars i Projectes Interdisciplinars" de l'Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura, en els Graus de Magisteri d'Infantil i Primària a la Facultat de Formació de Professorat i Educació de la Universitat d'Oviedo, i forma part de el Grup de Recerca Didàctica de les llengües, Interculturalitat i Multilingüisme en Educació-DIME. Ha estat premi Nacional de Biblioteques Escolars a 2005 i actualment coordina el projecte BiblioVeneranda.lab: centro creativo e inclusivo de aprendizaje, comunicación y lectura, que busca avançar en una biblioteca escolar més social i participativa en la qual les metodologies actives, l'equitat, les famílies i la comunitat juguin un paper decisiu.