Logo de la Universitat de València Logo Estructura de Recerca Interdisciplinar de Lectura Logo del portal

Xarrada ERI - Silvia-María Chireac y Norbert Francis: "Investigacions sobre el contacte interlingüístic i intercultural"

  • 21 de juny de 2021
Image de la noticia

17:00h, xarrada online. Idioma: español.

Investigacions sobre el contacte interlingüístic i intercultural

Silvia Chireacy Norbert Francis2

1Universitat de València

2 Northern Arizona University

Presentem avenços d'una investigació interdisciplinària sobre aspectes de l'alfabetització en comunitats bilingües. El factor que volem enfocar és la consciència metalingüística; com participa en els processos d'aprenentatge. A el mateix temps, d'altres disciplines és important tenir en compte conceptes sobre la naturalesa de l'escriptura i el contacte entre llengües i cultures en general. Aquesta idea ens va suggerir una comparació entre les llengües i cultures d'Amèrica llatina i de l'Àsia oriental. Recentment, canvis socials i culturals han tingut un impacte important en aquests processos d'aprenentatge. Abordem un exemple provinent de resultats d'un estudi d'avaluació escolar a Mèxic i Equador.

 

Bio

Silvia-Maria Chireac és professora titular de Didàctica de la Llengua i la Literatura a la Facultat de Magisteri (Universitat de València). La seva recerca se situa en l'àmbit de l'bilingüisme i multilingüisme, l'educació bilingüe i multilingüe, l'adquisició de segones llengües, les polítiques lingüístiques, la revitalització i el rescat de les llengües minoritàries, especialment les llengües provinents de la immigració i les llengües indígenes de Amèrica Llatina.

Norbert Francis és professor emèrit de l'Educació Bilingüe / Multicultural a la Northern Arizona University. Treballa en investigacions sobre el bilingüisme i aprenentatge de segones llengües i la seva relació amb l'alfabetització. En paral·lel, col·labora amb investigadors i promotors en un projecte comunitari sobre el rescat i documentació de les llengües d'origen americà.