Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Mostra d'Art Públic Universitat Pública

[BASES ÍNTEGRES, PDF]

La vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, mitjançant el Sedi (Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants), i amb la col·laboració del vicerectorat de Cultura i Igualtat, dins la programació d’activitats culturals del Festival de Benvinguda 2017, convoca la XX Mostra d’Art Públic Art Públic / Universitat Pública.

Amb aquesta convocatòria, la Universitat de València pretén dinamitzar els espais públics del campus de Burjassot-Paterna i transformar l’entorn universitari en un lloc d’intervenció artística obert a la societat, interpretant també Internet com un espai públic en un context d’interacció.

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, en règim de concurrència competitiva, de cinc projectes artístics que establisquen un diàleg obert entre art i ciència, com a exercici i repte de la cultura contemporània, i que interactuen amb l’espai universitari del Campus de Burjassot-Paterna, on seran exposats durant el Festival de Benvinguda 2017. Els projectes han de ser intervencions artístiques de caràcter efímer dutes a terme al campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de Valencia, i poden incorporar intervencions en l’espai públic virtual.

Participants

Poden participar-hi les persones majors d’edat de qualsevol nacionalitat o lloc de residència. Les propostes es poden presentar mitjançant una sol·licitud individual o col·lectiva. Cada participant o equip pot presentar només una sol·licitud i un projecte.

Requisits

S’hi poden presentar qualsevol mena de projectes artístics d’art públic destinats a l’exposició temporal al campus Burjassot-Paterna de la Universitat de València. Es tindran en compte les condicions següents:

 • Els projectes han de ser originals i no haver estat premiats, seleccionats o publicats en cap altra convocatòria de premis o d’ajudes.
 • La intervenció proposada en el projecte no pot comportar en cap cas una agressió o deterioració de les edificacions, les instal·lacions o el context arquitectònic i urbanístic del campus.
 • Les instal·lacions situades a l’exterior del campus s’han d’adequar a la seua ubicació a l’aire lliure i, per tant, els materials i les condicions del muntatge han de garantir la resistència als factors meteorològics al llarg de quatre setmanes.
 • Les imatges utilitzades per al desenvolupament dels projectes no poden estar subjectes a drets de propietat i, en tot cas, l’artista serà responsable de la utilització i l’obtenció dels drets d’ús d’aquestes imatges.
 • En cas que els projectes seleccionats incorporen un vessant virtual o digital, es podrà accedir a l’espai virtual des d’un enllaç ubicat en el web de la Universitat de València. Els projectes s’han d’ajustar a les normes d’ús de recursos informàtics de la UVEG.

 Lloc i forma de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds s’han de presentar, degudament emplenades, mitjançant el formulari disponible en ENTREU, seu electrònica de la Universitat de València, o en qualsevol altre registre previst en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Amb la sol·licitud s’ha d’aportar la documentació següent:

 • Document d’identificació (DNI o passaport) del/de la participant o dels membres de l’equip.
 • Currículum artístic detallat. Si el projecte és presentat per un equip o col·lectiu d’artistes, s’han d’aportar els currículums de cada membre. La comissió de selecció pot reclamar als sol·licitants la presentació dels documents originals que acrediten els mèrits indicats en el currículum.
 • Dossier personal complet de l’obra anteriorment realitzada en un únic arxiu en format PDF d’un màxim de 10 pàgines.
 • Dossier detallat del projecte artístic proposat, que ha d’incloure: una descripció per escrit explicativa del projecte amb la motivació, els continguts i la seua adequació als espais indicats (aquesta descripció no pot ser superior a 3 fulls); esbossos, elements gràfics o sonors i imatges, plànols i dibuixos explicatius de la instal·lació, o del desenvolupament virtual del projecte (un màxim de 10 fulls); i materials que s’hi faran servir.

Alternativament, els documents adjunts a la sol·licitud poden ser ubicats pels sol·licitants en un entorn web o servidor d’Internet, amb un enllaç que permeta a la comissió de valoració accedir-hi.

Termini de presentació.

Les sol·licituds i els projectes es poden presentar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-DOGV i fins al 27 d’abril de 2017.

Obligacions dels artistes seleccionats

 • Els artistes seleccionats han d’acceptar per escrit la dotació econòmica concedida en imprès normalitzat (facilitat pel Sedi). L’imprès ha de ser signat pel beneficiari o beneficiaris i presentat abans de 10 dies hàbils a partir de la publicació de la concessió. Si la dotació econòmica no és acceptada en aquest termini, l’ajuda serà revocada. automàticament.
 • Les intervencions físiques al campus de Burjassot-Paterna seran exposades durant un període de quatre setmanes fixat entre els mesos de setembre, octubre i novembre, dins la programació del Festival de Benvinguda de la Universitat de València 2017. El comissariat de la Mostra estarà a càrrec d’Alba Braza.
 • El muntatge dels projectes, els treballs previs i el transport de materials s’ha de fer en els tres dies previs a la inauguració de la Mostra. En tot cas, l’obra haurà d’estar completada en totes les fases de muntatge com a màxim a les 12:00 del dia de la inauguració.
 • Els projectes han de permetre ser desmuntats en el termini de les 24 hores posteriors al tancament de l’exposició. El desmuntatge de les obres començarà el divendres de la setmana de finalització de la Mostra, a les 17:00.
 • El procés de muntatge i desmuntatge no pot comportar cap agressió o deteriorament de les instal·lacions i edificacions al campus de Burjassot-Paterna.
 • Les despeses derivades de les intervencions, el transport, muntatge i desmuntatge, com també la seua producció, seran a càrrec dels artistes seleccionats.
 • Una vegada resolt el procediment, els artistes seleccionats que decidisquen no participar en la Mostra, hauran de comunicar al Sedi, per escrit, la renúncia a la dotació econòmica.

 

Dotació econòmica

La dotació econòmica per a cadascun dels projectes premiats serà de 2.000 €. Aquesta dotació es farà efectiva de la següent manera: un 50% després de la resolució de la concessió, i l’altre 50%, una vegada acabada l’exposició (inclòs el desmuntatge de les instal·lacions i el lliurament d’un text explicatiu de l’obra destinat al catàleg).

Les quantitats econòmiques indicades per a cada projecte estan sotmeses a les retencions i impostos corresponents que siguen aplicables en cada cas.


Convocatòries anteriors

Edició 2016: Convocatòria [PDF] Resolució amb els projectes seleccionats [PDF]

Edició 2015: Convocatòria [PDF] Resolució amb els projectes seleccionats [PDF]

Edició 2014: Convocatòria [PDF] | Resolució amb els projectes seleccionats. [PDF]

Edició 2013: Convocatòria. [PDF] | Cartell [JPG] | Resolució amb els projectes seleccionats. [PDF]

 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies