Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

El carnet universitari acredita la condició d'alumne i amb ell podràs accedir als distints serveis de la Universitat.

Funcions

El carnet té, entre altres, les següents aplicacions acadèmiques:

 • Identificació del titular
 • Accés a les instal·lacions
 • Accés a les Secretàries Virtuals:
  • Consulta de l'expediant
  • Consulta de qualificacions
  • Adaptacions
  • Sol·licitud de canvis de grup
  • Oferta del curs acadèmic
  • Petició de certificats i pagament de taxes
  • Reserva d'ordinadors en les aules informàtiques
  • Reserva d'instal·lacions esportives

També es pot accedir als serveis de les Secretàries Virtuals per la pàgina de correu de la Universitat de València, amb usuari de correu.

EMISSIÓ DE CARNETS UNIVERSITARIS ALS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

L'emissió de carnets universitaris per al curs 2020-2021 serà a partir del 14 de setembre amb cita prèvia, la primera setmana de setembre es donarà més informació.

Qualsevol dels punts establits per a la impressió instantània de carnets pot ser utilitzat per qualsevol estudiant de la UV. Els centres o les titulacions no estan associats amb cap PAC concret. La vinculació d'un centre amb un PAC es fa per criteris de proximitat, per a facilitar l'accés a l'estudiant i per a organitzar millor el procés.

- Finalitzat el període de matrícula

- Impressió instantània en l'oficina del Banc de Santander del campus corresponent. Aquest mètode s'ha d'usar solament quan es tracte d'un nombre reduït d'estudiants, ja que pot entrar en conflicte amb l'operativa normal de la sucursal i generar problemes en l'atenció als estudiants.

- Generació de duplicats del carnet per robatori o extraviament

L'estudiant haurà de notificar la pèrdua del carnet en el centre corresponent, que haurà de donar de baixa dit carnet en l'aplicació informàtica i generar la sol·licitud del nou. A continuació, l'estudiant pot ser dirigit a l'oficina del Banc de Santander del campus corresponent per a procedir a la impressió instantània del nou carnet.

Cal tenir en compte que el procediment d'impressió instantània verifica que l'estudiant tinga una sol·licitud de carnet i no s'haja estampat. Si és així, no es pot imprimir un altre nou. Per aqueix motiu, el centre ha de realitzar prèviament la baixa del carnet anterior i la nova sol·licitud.