Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

El personal rebrà una beca de la UE  que es divideix en dues parts, una ajuda de viatge i una ajuda individual, com a contribució a les despeses del transport i de l'estada durant el seu període a l'estranger.

Distància en quilòmetres

Quantia de l'ajuda

Entre 10 i 99 km:

20 eur

Entre 100 i 499 km

180 euros

Entre 500 i 1999 km

275 euros

Entre 2000 i 2999 km

360 euros

Entre 3000 i 3999 km

530 euros

Entre 4000 i 7999 km

820 euros

8000 km o més

1500 euros

Per a conèixer la distància a la institució de destinació,  es pot consultar el calculador de distàncies de la Unió Europea.

  • L'ajuda individual contribueix a les despeses relacionades amb l'estada del personal durant la seua activitat, distingint:
  1. Per al personal que procedisca de la Universitat de València i es dirigisca a països associats, 180€/dia. *(Amb un màxim de 7 dies)*
  2. Per al personal que procedisca de països associats i vinga a la Universitat de València, 160€/dia. *(Amb un màxim de 7 dies)*

*Els períodes de mobilitat són de 5 dies fins a un màxim de 2 mesos, excloent el viatge. El màxim de la subvenció destinada a estos tipus d'estades a la Universitat de València és de 7 dies: 5 dies més 2 d'addicionals, si s'escau, aquests darrers corresponents a l'immediatament anterior i posterior als dies d'inici i fi de l'activitat en l'estranger.