Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Per a obtenir el títol de graduat en Filologia Catalana s’han de cursar  240 crèdits ECTS, 60 de formació bàsica, 150 obligatoris i 30 optatius. El pla d’estudis estableix com a requisits mínims optar per 30 crèdits ECTS d'assignatures optatives del Grau de Filologia Catalana o bé cursar com a mòdul optatiu un minor complet (42 crèdits ECTS), que inclou també les assignatures de formació bàsica de la llengua i la literatura del minor.

S'indiquen a continuació totes les assignatures que s'han de cursar en cadascuna de les 10 combinacions possibles, repartides per curs i semestre amb indicacions més detallades.

MÒDULS OPTATIUS (MINORS): 2021/2022

FILOLOGIA CATALANA. MÒDUL OPTATIU MINOR ESTUDIS ANGLESOS

FILOLOGIA CATALANA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA FRANCESA I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CATALANA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA PORTUGUESA I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CATALANA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA ALEMANYA I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CATALANA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA ÀRAB I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CATALANA. MҒDUL OPTATIU MINOR LLENGUA ITALIANA I LES SEUES LITERATURES

FILOLOGIA CATALANA. MÒDUL OPTATIU ESTUDIS HISPÀNICS 

FILOLOGÍA CATALANA. MÒDUL OPTATIU MINOR FILOLOGIA CLÀSSICA

FILOLOGIA CATALANA. MÒDUL OPTATIU MINOR LLENGUES I LITERATURES D'ÀSIA ORIENTAL

FILOLOGIA CATALANA. MÒDUL OPTATIU PROPI " APLICACIONS DE LA FILOLOGIA CATALANA A L'ENTORN PROFESSIONAL"