Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

1r curs

Coordinació: Fernando Pérez Lambás
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35477 Grec I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35447 Introducció a la història de Grècia i Roma 6 Formació bàsica Veure fitxa
35663 Llatí 1 6 Formació bàsica Veure fitxa
35661 Llengua catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Formació bàsica Veure fitxa
35664 Teoria de la literatura 6 Formació bàsica Veure fitxa
35448 Grec II 6 Obligatori Veure fitxa
35469 Introducció a la filologia clàssica. 6 Obligatori Veure fitxa
35458 Llatí II 6 Obligatori Veure fitxa
35468 Religió i mitologia grecoromana. 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Mireia Movellán Luis
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 12, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35480 Introducció a la filosofia antiga 6 Formació bàsica Veure fitxa
35665 Lingüística 6 Formació bàsica Veure fitxa
35449 Grec III 6 Obligatori Veure fitxa
35450 Grec IV 6 Obligatori Veure fitxa
35459 Llatí III 6 Obligatori Veure fitxa
35460 Llatí IV 6 Obligatori Veure fitxa
35455 Literatura grega I 6 Obligatori Veure fitxa
35465 Literatura llatina I 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Coordinació: Ricardo Hernández Pérez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35451 Grec V 6 Obligatori Veure fitxa
35452 Grec VI 6 Obligatori Veure fitxa
35461 Llatí V 6 Obligatori Veure fitxa
35462 Llatí VI 6 Obligatori Veure fitxa
35457 Lingüística grega I 6 Obligatori Veure fitxa
35467 Lingüística llatina I 6 Obligatori Veure fitxa
35456 Literatura grega II 6 Obligatori Veure fitxa
35466 Literatura llatina II 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

4t curs

Coordinació: Carmen Morenilla Talens
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35453 Grec VII 6 Obligatori Veure fitxa
35454 Grec VIII 6 Obligatori Veure fitxa
35463 Llatí VII 6 Obligatori Veure fitxa
35464 Llatí VIII 6 Obligatori Veure fitxa
35470 Lingüística indoeuropea. 6 Obligatori Veure fitxa
35475 Treball fi de grau en Filologia Clàssica 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35747 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35322 Desenvolupaments recents en lingüística 6 Optatiu Veure fitxa
35323 Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6 Optatiu Veure fitxa
35744 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Optatiu Veure fitxa
35500 Història de la llengua grega 6 Optatiu Veure fitxa
35503 Història de la llengua llatina 6 Optatiu Veure fitxa
35779 Introducció a la llengua japonesa 6 Optatiu Veure fitxa
35740 Introducció a la literatura anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35743 Lectures espanyoles contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35746 Lectures hispanoamericanes contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35794 Llegir els clàssics espanyols 6 Optatiu Veure fitxa
35730 Llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35752 Llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35753 Llengua alemanya 3 6 Optatiu Veure fitxa
35754 Llengua alemanya 4 6 Optatiu Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35757 Llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Optatiu Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Optatiu Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35777 Llengua xinesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35778 Llengua xinesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35762 Llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35737 Llengua anglesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35738 Llengua anglesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35739 Llengua anglesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35767 Llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Optatiu Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Optatiu Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35772 Llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35439 Llengua basca 1 6 Optatiu Veure fitxa
35499 Lingüística grega II 6 Optatiu Veure fitxa
35502 Lingüística llatina II 6 Optatiu Veure fitxa
35793 Literatura catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35751 Literatura catalana contemporània 6 Optatiu Veure fitxa
35750 Literatura catalana medieval i moderna 6 Optatiu Veure fitxa
35741 Literatura dels EUA 1: dels orígens al segle XIX 6 Optatiu Veure fitxa
35471 Literatura grega III 6 Optatiu Veure fitxa
35501 Literatura llatina III 6 Optatiu Veure fitxa
35426 Literatura basca 6 Optatiu Veure fitxa
35755 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35756 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35765 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35766 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35770 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35771 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35786 Literatura (2a llengua): alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Optatiu Veure fitxa
35788 Literatura (2a llengua): francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35790 Literatura (2a llengua): anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35789 Literatura (2a llengua): italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Optatiu Veure fitxa
35792 Literatures de l'Àsia oriental I 6 Optatiu Veure fitxa
35780 Literatures de l'Àsia Oriental 2 6 Optatiu Veure fitxa
35425 Literatures eslaves 6 Optatiu Veure fitxa
35749 Morfologia catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35742 Morfologia espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35474 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
35748 Sintaxi catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35745 Sintaxi espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35781 Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental 6 Optatiu Veure fitxa