Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Formació Bàsica Filològica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Veure fitxa
35661 Llengua catalana 6 Veure fitxa
35477 Grec I 6 Veure fitxa
35663 Llatí 1 6 Veure fitxa
35664 Teoria de la literatura 6 Veure fitxa
35665 Lingüística 6 Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Veure fitxa
35439 Llengua basca 1 6 Veure fitxa
35730 Llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Veure fitxa
35425 Literatures eslaves 6 Veure fitxa
35426 Literatura basca 6 Veure fitxa
35786 Literatura (2a llengua): alemanya 6 Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Veure fitxa
35788 Literatura (2a llengua): francesa 6 Veure fitxa
35789 Literatura (2a llengua): italiana 6 Veure fitxa
35790 Literatura (2a llengua): anglesa 6 Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Veure fitxa
35792 Literatures de l'Àsia oriental I 6 Veure fitxa
35793 Literatura catalana 6 Veure fitxa
35794 Llegir els clàssics espanyols 6 Veure fitxa

Formació Bàsica Humanística

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35447 Introducció a la història de Grècia i Roma 6 Veure fitxa
35480 Introducció a la filosofia antiga 6 Veure fitxa

Llengua Grega i la seua Literatura

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35448 Grec II 6 Veure fitxa
35449 Grec III 6 Veure fitxa
35450 Grec IV 6 Veure fitxa
35451 Grec V 6 Veure fitxa
35452 Grec VI 6 Veure fitxa
35453 Grec VII 6 Veure fitxa
35454 Grec VIII 6 Veure fitxa
35455 Literatura grega I 6 Veure fitxa
35456 Literatura grega II 6 Veure fitxa
35457 Lingüística grega I 6 Veure fitxa

Llengua Llatina i la seua Literatura

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35458 Llatí II 6 Veure fitxa
35459 Llatí III 6 Veure fitxa
35460 Llatí IV 6 Veure fitxa
35461 Llatí V 6 Veure fitxa
35462 Llatí VI 6 Veure fitxa
35463 Llatí VII 6 Veure fitxa
35464 Llatí VIII 6 Veure fitxa
35465 Literatura llatina I 6 Veure fitxa
35466 Literatura llatina II 6 Veure fitxa
35467 Lingüística llatina I 6 Veure fitxa

Origen, Formació i Pervivència de les Llengües i Cultures Clàssiques

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35468 Religió i mitologia grecoromana. 6 Veure fitxa
35469 Introducció a la filologia clàssica. 6 Veure fitxa
35470 Lingüística indoeuropea. 6 Veure fitxa

Especialització en Filologia Clàssica

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35471 Literatura grega III 6 Veure fitxa
35474 Pràctiques externes 6 Veure fitxa
35499 Lingüística grega II 6 Veure fitxa
35500 Història de la llengua grega 6 Veure fitxa
35501 Literatura llatina III 6 Veure fitxa
35502 Lingüística llatina II 6 Veure fitxa
35503 Història de la llengua llatina 6 Veure fitxa

Desenvolupaments en Lingüística i Teoria Literària

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35322 Desenvolupaments recents en lingüística 6 Veure fitxa
35323 Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6 Veure fitxa

Treball de Fi de Grau

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35475 Treball fi de grau en Filologia Clàssica 12 Veure fitxa

Minor en Estudis Hispànics

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35742 Morfologia espanyola 6 Veure fitxa
35743 Lectures espanyoles contemporànies 6 Veure fitxa
35744 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Veure fitxa
35745 Sintaxi espanyola 6 Veure fitxa
35746 Lectures hispanoamericanes contemporànies 6 Veure fitxa

Minor en Estudis Anglesos

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35737 Llengua anglesa 2 6 Veure fitxa
35738 Llengua anglesa 3 6 Veure fitxa
35739 Llengua anglesa 4 6 Veure fitxa
35740 Introducció a la literatura anglesa 6 Veure fitxa
35741 Literatura dels EUA 1: dels orígens al segle XIX 6 Veure fitxa

Minor en Filologia Catalana

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35747 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Veure fitxa
35748 Sintaxi catalana 6 Veure fitxa
35749 Morfologia catalana 6 Veure fitxa
35750 Literatura catalana medieval i moderna 6 Veure fitxa
35751 Literatura catalana contemporània 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Alemanya i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35752 Llengua alemanya 2 6 Veure fitxa
35753 Llengua alemanya 3 6 Veure fitxa
35754 Llengua alemanya 4 6 Veure fitxa
35755 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Veure fitxa
35756 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Àrab i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35757 Llengua àrab 2 6 Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Francesa i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35762 Llengua francesa 2 6 Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Veure fitxa
35765 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Veure fitxa
35766 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Italiana i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35767 Llengua italiana 2 6 Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Veure fitxa
35770 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Veure fitxa
35771 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengua Portuguesa i les seues Literatures

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35772 Llengua portuguesa 2 6 Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Veure fitxa

Minor en Llengües i Literatures de l'Àsia Oriental

Codi Nom Crèdits Guia docent, horaris, exàmens
35777 Llengua xinesa 2 6 Veure fitxa
35778 Llengua xinesa 3 6 Veure fitxa
35779 Introducció a la llengua japonesa 6 Veure fitxa
35780 Literatures de l'Àsia Oriental 2 6 Veure fitxa
35781 Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental 6 Veure fitxa