Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Filologia Clàssica Pla 2000

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Llengua Espanyola Troncal Formació bàsica Norma i ús correcte de l'espanyol
Llengua Grega i la Seua Literatura 1 Obligatori Obligatori Grec II
Llengua Grega i la Seua Literatura 1 Troncal Obligatori Literatura grega I
Llengua Llatina i la Seua Literatura 1 Obligatori Obligatori Llatí II
Llengua Llatina i la Seua Literatura 1 Troncal Obligatori Literatura llatina I
Llengua Catalana Troncal Formació bàsica Llengua catalana
Teoria de la Literatura Troncal Formació bàsica Teoria de la literatura
Llengua Grega i la Seua Literatura 2 Obligatori Obligatori Grec III
Llengua Grega i la Seua Literatura 2 Troncal Obligatori Grec IV
Llengua Llatina i la Seua Literatura 2 Obligatori Obligatori Llatí III
Llengua Llatina i la Seua Literatura 2 Troncal Obligatori Llatí IV
Lingüística Troncal Formació bàsica Lingüística
Història del Pensament Filosòfic i Científic Optatiu Formació bàsica Introducció a la filosofia antiga
Introducció al Pensament Clàssic Grec Troncal    
Introducció al Pensament Clàssic Llatí Troncal    
Llengua Grega i la Seua Literatura 3 Obligatori Obligatori Grec V
    Obligatori Grec VI
Llengua Llatina i la Seua Literatura 3 Obligatori Obligatori Llatí V
    Obligatori Llatí VI
Lingüística Indoeuropea Troncal Obligatori Lingüística indoeuropea.
Literatura Grega Troncal Obligatori Literatura grega II
    Optatiu Literatura grega III
Textos Grecs I Obligatori Obligatori Grec VII
Textos Llatins I Obligatori Obligatori Llatí VII
Història i Civilització Clàssica Grega Troncal Formació bàsica Introducció a la història de Grècia i Roma
Història i Civilització Romana Troncal    
Literatura Llatina Troncal Obligatori Literatura llatina II
    Optatiu Literatura llatina III
Textos Grecs II Obligatori Obligatori Grec VIII
Textos Llatins II Obligatori Obligatori Llatí VIII
Anàlisi de Textos Grecs Optatiu Formació bàsica Grec I
Iniciació a l'Estudi de Textos Grecs Optatiu    
Anàlisi de Textos Llatins Optatiu Formació bàsica Llatí 1
Iniciació a l'Estudi de Textos Llatins Optatiu    
Desenvolupaments Recents de la Lingüística Optatiu Optatiu Desenvolupaments recents en lingüística
Introducció a la Filologia Clàssica Grega Optatiu Obligatori Introducció a la filologia clàssica.
Introducció a la Filologia Clàssica Llatina Optatiu    
Alemany (Segona Llengua) I Optatiu Optatiu Llengua alemanya 1
Francès (Segona Llengua) I Optatiu Optatiu Llengua francesa 1
Àrab (Segona Llengua) I Optatiu Optatiu Llengua àrab 1
Anglès (Segona Llengua) I Optatiu Optatiu Llengua anglesa 1
Italià (Segona Llengua) I Optatiu Optatiu Llengua italiana 1
Portuguès (Segona Llengua) I Optatiu Optatiu Llengua portuguesa 1
Rus (Segona Llengua) I Optatiu Optatiu Llengua russa 1
Literatura Alemanya Optatiu Optatiu Literatura (2a llengua): alemanya
Literatura Francesa Optatiu Optatiu Literatura (2a llengua): francesa
Literatura Àrab Optatiu Optatiu Literatura (2a llengua): àrab
Literatura Anglesa Optatiu Optatiu Literatura (2a llengua): anglesa
Literatura Italiana Optatiu Optatiu Literatura (2a llengua): italiana
Literatura Portuguesa Optatiu Optatiu Literatura (2a llengua): portuguesa
Literatura Russa Optatiu Optatiu Literatures eslaves
Àrab (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua àrab 3
Italià (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua italiana 3
Portuguès (Segona Llengua) II Optatiu Optatiu Llengua portuguesa 3
Fonètica i Morfologia Gregues Optatiu Obligatori Lingüística grega I
Lingüística Grega Optatiu    
Fonètica i Morfologia Llatines Optatiu Obligatori Lingüística llatina I
Lingüística Llatina Optatiu    
Sintaxi Grega Optatiu Optatiu Lingüística grega II
Sintaxi Llatina Optatiu Optatiu Lingüística llatina II
Història de la Llengua Grega Optatiu Optatiu Història de la llengua grega
Història de la Llengua Llatina Optatiu Optatiu Història de la llengua llatina
Llatí Vulgar Optatiu    
    Obligatori Religió i mitologia grecoromana.
Pràctiques Externes de Filologia Clàssica Optatiu Optatiu Pràctiques externes