Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

1r curs

Coordinació: Brigitte Jirku
Crèdits totals: 60 | Optatiu: 30, Formació bàsica: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35662 Història contemporània d'Europa 6 Formació bàsica Veure fitxa
35663 Llatí 1 6 Formació bàsica Veure fitxa
35661 Llengua catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Formació bàsica Veure fitxa
35664 Teoria de la literatura 6 Formació bàsica Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

2n curs

Coordinació: Juan Carlos de Miguel Canuto
Crèdits totals: 60 | Optatiu: 48, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35413 Ètica i pensament crític 6 Formació bàsica Veure fitxa
35665 Lingüística 6 Formació bàsica Veure fitxa
Optativitat 48 Optatiu

3r curs

Coordinació: Mª Rosa Álvarez Sellers
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Optatiu: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35727 Lingüística contrastiva 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 54 Optatiu

4t curs

Coordinació: Domingo Pujante González
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 18, Optatiu: 42.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35728 Literatura comparada 6 Obligatori Veure fitxa
35783 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 42 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35703 Comentari de textos literaris en llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35704 Comentari de textos literaris en llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35705 Comentari de textos literaris en llengua italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35747 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35712 Estudis de narrativa en llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35713 Estudis de narrativa en llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35714 Estudis de narrativa en llengua italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35706 Estudis de poesia en llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35707 Estudis de poesia en llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35708 Estudis de poesia en llengua italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35709 Estudis de teatre i arts de l'espectacle en llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35710 Estudis de teatre i arts de l'espectacle en llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35711 Estudis de teatre i arts de l'espectacle en llengua italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35694 Estudis lingüístics en llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35697 Estudis lingüístics en llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35700 Estudis lingüístics en llengua alemanya 3 6 Optatiu Veure fitxa
35695 Estudis lingüístics en llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35698 Estudis lingüístics en llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35701 Estudis lingüístics en llengua francesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35696 Estudis lingüístics en llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35699 Estudis lingüístics en llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35702 Estudis lingüístics en llengua italiana 3 6 Optatiu Veure fitxa
35744 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Optatiu Veure fitxa
35729 Intercanvis lingüístics i literaris a Europa 6 Optatiu Veure fitxa
35779 Introducció a la llengua japonesa 6 Optatiu Veure fitxa
35740 Introducció a la literatura anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35682 Introducció als textos literaris en llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35683 Introducció als textos literaris en llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35684 Introducció als textos literaris en llengua italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35743 Lectures espanyoles contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35746 Lectures hispanoamericanes contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35794 Llegir els clàssics espanyols 6 Optatiu Veure fitxa
35718 Llengua alemanya per a fins específics 6 Optatiu Veure fitxa
35431 Llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35730 Llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35752 Llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35667 Llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35670 Llengua alemanya 3 6 Optatiu Veure fitxa
35753 Llengua alemanya 3 6 Optatiu Veure fitxa
35754 Llengua alemanya 4 6 Optatiu Veure fitxa
35674 Llengua alemanya 4 6 Optatiu Veure fitxa
35676 Llengua alemanya 5 6 Optatiu Veure fitxa
35679 Llengua alemanya 6 6 Optatiu Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35757 Llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Optatiu Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Optatiu Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35777 Llengua xinesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35778 Llengua xinesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35719 Llengua francesa per a fins específics 6 Optatiu Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35434 Llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35668 Llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35762 Llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35671 Llengua francesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35673 Llengua francesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35677 Llengua francesa 5 6 Optatiu Veure fitxa
35680 Llengua francesa 6 6 Optatiu Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35737 Llengua anglesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35738 Llengua anglesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35739 Llengua anglesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35720 Llengua italiana per a fins específics 6 Optatiu Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35435 Llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35767 Llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35669 Llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35672 Llengua italiana 3 6 Optatiu Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Optatiu Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Optatiu Veure fitxa
35675 Llengua italiana 4 6 Optatiu Veure fitxa
35678 Llengua italiana 5 6 Optatiu Veure fitxa
35681 Llengua italiana 6 6 Optatiu Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35772 Llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35439 Llengua basca 1 6 Optatiu Veure fitxa
35793 Literatura catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35751 Literatura catalana contemporània 6 Optatiu Veure fitxa
35750 Literatura catalana medieval i moderna 6 Optatiu Veure fitxa
35741 Literatura dels EUA 1: dels orígens al segle XIX 6 Optatiu Veure fitxa
35715 Literatura en llengua alemanya i arts audiovisuals 6 Optatiu Veure fitxa
35716 Literatura en llengua francesa i arts audiovisuals 6 Optatiu Veure fitxa
35717 Literatura en llengua italiana i arts audiovisuals 6 Optatiu Veure fitxa
35690 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35693 Literatura i cultura en llengua italiana 3 6 Optatiu Veure fitxa
35685 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35755 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35756 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35688 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35691 Literatura i cultura en llengua alemanya 3 6 Optatiu Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35686 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35765 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35766 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35689 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35692 Literatura i cultura en llengua francesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35687 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35770 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35771 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35786 Literatura (2a llengua): alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Optatiu Veure fitxa
35788 Literatura (2a llengua): francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35790 Literatura (2a llengua): anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35789 Literatura (2a llengua): italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Optatiu Veure fitxa
35792 Literatures de l'Àsia oriental I 6 Optatiu Veure fitxa
35780 Literatures de l'Àsia Oriental 2 6 Optatiu Veure fitxa
35749 Morfologia catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35742 Morfologia espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35782 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
35748 Sintaxi catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35745 Sintaxi espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35724 TIC aplicades a la llengua alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35725 TIC aplicades a la llengua francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35726 TIC aplicades a la llengua italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35781 Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental 6 Optatiu Veure fitxa
35721 Traducció general llengua alemanya-llengua A 6 Optatiu Veure fitxa
35722 Traducció general llengua francesa-llengua A 6 Optatiu Veure fitxa
35723 Traducció general llengua italiana-llengua A 6 Optatiu Veure fitxa