Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Física Logo del portal

1r curs

Coordinació: Susana Planelles Mira
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34236 Àlgebra i geometria I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34237 Àlgebra i geometria II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34238 Càlcul I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34239 Càlcul II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34233 Física general I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34234 Física general II 6 Formació bàsica Veure fitxa
34235 Física general III 6 Formació bàsica Veure fitxa
34241 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34266 Iniciació a la física experimental 6 Formació bàsica Veure fitxa
34240 Química 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: María Moreno Llácer
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34262 Física de l'atmosfera 4,5 Obligatori Veure fitxa
34250 Laboratori de mecànica 5 Obligatori Veure fitxa
34251 Laboratori de termodinàmica 5 Obligatori Veure fitxa
34242 Mecànica I 6 Obligatori Veure fitxa
34244 Mecànica II 7,5 Obligatori Veure fitxa
34249 Mètodes estadístics i numèrics 8 Obligatori Veure fitxa
34247 Mètodes matemàtics I 6 Obligatori Veure fitxa
34248 Mètodes matemàtics II 6 Obligatori Veure fitxa
34243 Oscil·lacions i ones 4,5 Obligatori Veure fitxa
34245 Termodinàmica 7,5 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: M. Amparo Tórtola Baixauli
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34261 Astrofísica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34255 Electromagnetisme I 6 Obligatori Veure fitxa
34256 Electromagnetisme II 6 Obligatori Veure fitxa
34259 Física quàntica I 6 Obligatori Veure fitxa
34260 Física quàntica II 6 Obligatori Veure fitxa
34246 Física estadística 4,5 Obligatori Veure fitxa
34252 Laboratori d'electromagnetisme 5 Obligatori Veure fitxa
34254 Laboratori de física quàntica 5 Obligatori Veure fitxa
34253 Laboratori d'òptica 5 Obligatori Veure fitxa
34257 Òptica I 6 Obligatori Veure fitxa
34258 Òptica II 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Enrique Silvestre Mora
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34267 Electrodinàmica clàssica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34263 Física de l'estat sòlid 7,5 Obligatori Veure fitxa
34264 Física nuclear i de partícules 7,5 Obligatori Veure fitxa
34268 Mecànica quàntica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34265 Treball fi de grau en Física 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34269 Astrofísica observacional 4,5 Optatiu Veure fitxa
34279 Atmosfera, radiació i energia 7,5 Optatiu Veure fitxa
34281 Electrònica 6 Optatiu Veure fitxa
36402 Energies renovables i radiació solar 7,5 Optatiu Veure fitxa
34273 Física atòmica i de les radiacions 4,5 Optatiu Veure fitxa
34277 Física de semiconductors 6 Optatiu Veure fitxa
36543 Física i Nanotecnologia de Semiconductors 6 Optatiu Veure fitxa
36542 Fotònica: Difracció i Coherència 6 Optatiu Veure fitxa
36541 Fotònica: Guies i Dispositius 6 Optatiu Veure fitxa
34274 Instrumentació nuclear i de partícules 4,5 Optatiu Veure fitxa
34271 Mecànica quàntica avançada 6 Optatiu Veure fitxa
34278 Ones electromagnètiques 6 Optatiu Veure fitxa
34276 Òptica quàntica 6 Optatiu Veure fitxa
34275 Òptica electromagnètica 6 Optatiu Veure fitxa
34282 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
34270 Relativitat i cosmologia 4,5 Optatiu Veure fitxa
34280 Teledetecció 4,5 Optatiu Veure fitxa
34272 Teoria quàntica de camps 6 Optatiu Veure fitxa