Logo de la Universitat de València Logo Universitat de València Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Web específica del grau: Doble grau en Comunicació Audiovisual i Periodisme

Nombre de crèdits del títol: 343,5

Matèries formació bàsica: 72

Matèries obligatòries: 235,5

Matèries optatives: ------

Pràctiques externes: 12

Treball fi de grau: 24

Codi titulació: 1937

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
0

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
14,03 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix.

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 42 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) José Antonio Calañas Continente

Coordinador/a de la titulació Dolors Palau Sampio

Coordinador/a de pràctiques externes ------

Coordinador/a de mobilitat ------

Interès acadèmic, científic o professional:

El doble grau en Comunicació Audiovisual i Periodisme proporciona la formació, els coneixements i la metodologia necessaris en ambdós camps. D’una banda, forma professionals  preparats culturalment, humanísticament i tècnicament per a exercir la seua funció d’intèrprets de la realitat social a l’hora de concebre, articular, produir, gestionar, analitzar i dirigir tot tipus de programes i productes informatius. D’altra banda, proporciona un coneixement precís i en profunditat dels distints llenguatges i mitjans, com també de l’estudi del seu origen i desenvolupament. A més, aporta una formació exhaustiva en les tècniques i els processos de creació, producció i difusió audiovisuals en les seues diverses fases, i mostra les interrelacions entre els subjectes de la comunicació audiovisual: autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors.

Informacions pràctiques:

La planificació d’aquests estudis permet obtenir els grau en Comunicació Audiovisual i Periodisme en un total de cinc cursos. El doble grau s’ha dissenyat, d’una banda, per a obtenir una àmplia formació teoricopràctica de tipus multimediàtic, amb el suport del Taller d'Audiovisuals (TAU), que disposa d’estudis i recursos tècnics específics per a premsa, fotografia, ràdio, televisió, vídeo, cinema, disseny i producció de continguts interactius. D’altra banda, el pla d’estudis afavoreix una multiespecialització periodística en temes de societat, política, cultura, economia, ciència i tecnologia. L'aprenentatge es basa en una combinació reflexiva, crítica i experimental, complementada amb unes pràctiques obligatòries en empreses i mitjans de comunicació.

L’obtenció del títol de Doble Grau en Comunicació Audiovisual i Periodisme requereix acreditar competència comunicativa en una llengua estrangera a nivell B1. El reconeixement d'aquest nivell s'efectuarà en l’últim curs amb l’aportació d’un certificat d'obtenció del nivell B1, d'acord amb la Taula d'Equivalències d'Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València (ACGUV 156/2018 modificat per ACGUV 147/2023)