Logo de la Universdad de Valencia Logo del portal

Bolsa Pop Rock

La bolsa Pop-Rock está temporalmente inactiva. La bases para participar están en fase de revisión.

[Bases en format pdf]

 

Objecte i procés d’inscripció a la borsa Pop-Rock


1. L’objectiu de la borsa Pop-Rock de la Universitat de València és censar els grups musicals compostos en part o en totalment per membres de la comunitat universitària per tal de dinamitzar-ne l’activitat en el marc de les programacions de difusió i formació musical de la Universitat.
Són objectius específics de la borsa Pop-Rock de la Universitat de València:

 

 • Col·laborar en la promoció, dinamització i impuls de l’activitat dels grups de música pop-rock a la Universitat de València.
 • Servir de recurs per a la publicitat i la difusió de les formacions musicals de pop, rock i folk que compten amb membres de la Universitat de València.
 • Facilitar la gestió dels programes de dinamització cultural i sociocultural que la Universitat de València engegue en l’àmbit de la música, i més concretament facilitar la selecció dels grups que participaran al llarg de cada any en una programació de concerts.


2. El procés d’inscripció i admissió és gestionat pel Servei d’Informació i Dinamització-SeDI amb els criteris i procediments que estableixen aquestes bases d’inscripció.

Àmbit de la borsa Pop-Rock i requisits generals


3. Hi poden ser admesos els grups i solistes amb una producció que es puga adscriure estilísticament dins del pop, el rock, el folk i la música electrònica, o qualsevol altra definició estilística d’allò que es pot denominar música popular contemporània, i en qualsevol dels seus diferents vessants i evolucions estilístiques i musicals actuals.
4. L’objecte d’aquesta borsa és donar difusió a les formacions de música descrites en el punt 3, que es componguen en part o totalment per membres de la comunitat universitària de la Universitat de València. S’hi poden inscriure solistes o grups si almenys un dels seus components és estudiant o estudianta, professor o professora, personal d’administració i serveis o participants en el programa de La Nau Gran de la Universitat de València.
5. Per fer-hi la inscripció cal disposar d’un repertori propi que faça possible la seua reproducció o execució en directe durant almenys trenta minuts.

Termini i procediment d’inscripció


6. La inscripció a la borsa es pot formalitzar al llarg de tot l’any.
7. El procés d’inscripció a la borsa Pop-Rock de la UV s’ha de fer a través del formulari normalitzat accessible des d'ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica de la Universitat) de la Universitat de València [www.uv.es/entreu].
8. El formulari ha de ser emplenat per la persona representant de la formació musical, la qual, en tot cas, ha de ser un dels membres de la formació amb vinculació amb la comunitat universitària.
9. El formulari de sol·licitud ha de contenir les dades de la formació musical, de la persona que la represente i dels membres de la formació musical amb indicació dels que formen part de la comunitat de la Universitat de València. Així mateix, cal indicar-hi:

 

 • Fitxa artística: nom artístic de la formació; nom, cognoms, adreça de correu electrònic i postal del representant de la formació; descripció de l’estil musical; nombre de components; nom, cognoms i breu currículum de cadascun dels components amb indicació de la seua vinculació amb la Universitat de València, si n’hi ha; trajectòria i/o currículum (data de creació, concerts en directe realitzats, discos publicats…); repertori actual (títol de les composicions, autoria de lletra, música i duració); llengua o llengües en què s’interpreten les composicions; enllaç digital a un servidor web on es puga accedir al repertori actual de la formació (myspace o semblant).
 • Fitxa tècnica: formació instrumental, necessitats específiques per a la interpretació en directe i requisits tècnics generals.
 • Amb posterioritat al procés d’inscripció, el SeDI establirà, a través del seu lloc web, un termini perquè les formacions musicals que reunisquen els requisits per ser admesos a la borsa aporten les maquetes o discos editats, en cas de disposar-ne, així com una declaració de pertinença de cadascun dels membres que s’haja inclòs en la formació musical.

10. El SeDI pot sol·licitar documentació complementària que acredite el currículum de la formació o que identifique els seus membres. La inscripció de les formacions musicals a la borsa Pop-Rock de la UV té les condicions i requisits següents:

 

 • Una vegada tramitada la sol·licitud d’inscripció, el SeDI comprovarà que es compleixen els requisits establerts i inclourà les dades de la formació a la borsa Pop-Rock de la UV.
 • La Universitat de València, a través del SeDI, pot fer les verificacions que considere oportunes sobre la vigència de les dades de les formacions musicals i demanar-los documentació o informació complementària.
 • La baixa d’una formació de la borsa es fa a petició del representant de la formació musical o en el cas que el SeDI constate la inactivitat o dissolució de la formació.
 • La inscripció a la borsa no suposa cap relació contractual o laboral de les formacions musicals o dels seus membres amb la Universitat de València.
 • Els membres de les formacions artístiques, en l’exercici de la seua activitat musical, són responsables, personalment i solidàriament, de les obligacions que puguen generar davant de tercers.
 • Les dades facilitades per les formacions musicals seran publicades a l’efecte de difusió i publicitat d’aquestes i de les activitats que desenvolupen en el marc de la Universitat de València.
 • La borsa Pop-Rock de la UV és pública i la seua gestió i difusió es realitzarà d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Procediment de renovació, baixa o modificació de dades.


11. Les formacions musicals ja inscrites, per poder continuar formant part de la borsa, han de renovar-ne anualment la inscripció.
12. Aquestes formacions poden sol·licitar, a petició del seu representant, la renovació i baixa en la borsa, així com la realització de canvis o modificacions en les seues dades. En qualsevol del casos, cal adjuntar al seu expedient el document que, per a aquesta finalitat. [Accediu al document]

Autorització de difusió


13. Les formacions, amb la inscripció a la borsa, autoritzen expressament i de manera gratuïta a la Universitat perquè puga, directament o indirectament, comunicar i difondre informació sobre les formacions.

Participació dels grups inscrits en la borsa Pop-Rock de la UV en la programació musical de la Universitat de València.


14. Una comissió presidida pel delegat del Rector per a Estudiants, o persona que delegue, i formada per tres persones especialitzades i un/a tècnic/a del SeDI, seleccionaran fins a deu grups, entre els inscrits a la borsa, per tal de realitzar una actuació en directe en el marc del Festival de Benvinguda o qualsevol altra iniciativa de la programació musical de la Universitat de València.
15. Per a la participació en els concerts de la Universitat de València, es proveirà als grups de l’equipament de so i llums i d'un tècnic de so.
16. Les formacions participants en aquesta programació rebran una ajuda amb l'objectiu de cobrir les despeses derivades del concert. Aquesta ajuda es concretarà en el moment de gestionar la programació i serà com a mínim de 300€.
17. Els concerts podran ser enregistrats i reproduïts pel servei MEDIAUNI de televisió de la Universitat de València, amb l’autorització prèvia de la formació musical.


 

 
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies