Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

El Servei de Gestió de la Investigació de la Universitat de València (UV) és un Servei Central que actua com a estructura de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat d’Investigació i de la Comissió d’Investigació, i que realitza les funcions d'assessorament, informació, difusió, foment, gestió, seguiment i justificació de les diferents actuacions en l'àrea de la recerca.

 

El Servei de Gestió de la Investigació assumeix les competències relacionades amb a la implementació de la política de recerca, com el suport i l’assessorament a la definició de normativa interna de la UV en el seu àmbit de competència, la gestió dels sistemes d'informació, l’avaluació i el seguiment de les polítiques de recerca, o la gestió del programa propi d'ajudes, entre altres.

 

En l'apartat “Gestió, tràmits i normativa” està disponible la documentació i els procediments del Servei de Gestió de la Investigació d'interès per al personal de la UV. Així mateix, en l'apartat “Organigrama i directori” hi ha la informació de contacte del Servei.

 

La Gestió de la Investigació de la UV s'organitza internament en tres seccions i la Secretaria Tècnica:

 

Recursos i Programes de Suport d’R+D+I, encarregada de la gestió de convocatòries de capital humà per a recerca i mobilitat de personal d’R+D+I, justificació i seguiment econòmic-administratiu de les subvencions d’R+D+I en matèria de personal i mobilitat, el disseny i gestió de convocatòries pròpies de foment de l’R+D+I i l'avaluació de l'activitat d’R+D+I.

 

R+D+I Subvencionada, que s'ocupa de la gestió de projectes d’R+D+I i activitats afins col·laboratives públic-privades, així com de la promoció de la participació en projectes i iniciatives d’R+D+I nacional i autonòmica i de la justificació i seguiment econòmic-administratiu de les activitats d’R+D+I.

 

Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d’R+D+I, dedicada al control de la gestió econòmica de les activitats d’R+D+I, la justificació d’activitats d’R+D+I contractada, la gestió d'auditories i la sol·licitud, seguiment i justificació d’ajudes d'infraestructures i fons estructurals d’R+D+I.

Secretaria Tècnica, encarregada de la gestió de la producció científica de la UV així com de la gestió de les estructures d’Investigació.