Facultat de Ciències BiològiquesUniversitat de ValènciaGrau en Biològiques Logo del portal

Centre on s'imparteix: FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES

Web específica del grau: www.uv.es/graus/biologia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 120

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 15

Treball fi de grau: 15

Codi titulació: 1100

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Ana Pérez del Olmo

Coordinador/a de la titulació Ana Pérez del Olmo

Coordinador/a de pràctiques externes Carlos García Ferris

Coordinador/a de mobilitat Begoña Renau Morata

Interès acadèmic, científic o professional:

L’objectiu d’aquest títol és la formació de professionals en l’àmbit de la biologia amb una base àmplia i generalista de coneixements i amb una formació experimental sòlida que garantisca l’adquisició de les competències necessàries per a l’exercici professional. Atès el caràcter científic dels estudis de biologia, se’n considera un objectiu prioritari l’adquisició d’una actitud científica en la interpretació del nostre entorn, que genere professionals amb una visió general del paper de la ciència en la societat actual.

Informacions pràctiques:

La realització conjunta de pràctiques de camp i de laboratori en diverses assignatures dóna a l'alumnat una visió completa i complexa dels nivells d'organització dels éssers vius. L'optativitat s'organitza en dos mencions o blocs temàtics que estan connectats amb dues de les eixides professionals més habituals: la conservació de la biodiversitat i l'orientació sanitària i biomèdica. Per a fer el treball de fi de grau cal haver superat les assignatures dels tres primers cursos. El treball de fi de grau pot ser un treball d'investigació o un treball científic de caràcter teòric; també pot estar vinculat a les pràctiques externes obligatòries.