Logo UVGrau en Ciències GastronòmiquesFacultat de Farmàcia Logo del portal

Banda de Música de la Facultat de Farmàcia

  • 7 de maig de 2021
Image de la noticia

La Comissió d'Extensió Acadèmica del Centre va aprovar la creació d'una nova Associació Cultural vinculada a la Facultat de Farmàcia, que té com a eix principal l'organització d'activitats culturals d'extensió acadèmica vinculades a l'àmbit musical.

Uns dels primers objectius de l'Associació és la formació d'una banda de música amateur de nostra Facultat, en la qual els estudiants que cursen les nostres titulacions puguen iniciar-se a la pràctica musical de grup, o en el cas que ja toquen algun instrument, participar en els assajos i concerts que s'organitzaren al llarg del curs acadèmic.

Interessats en participar emplenar la següent enquesta per a la formació de grups de treball i per a començar a programar l'activitat artística  que s'iniciarà al començament del pròxim curs.

https://forms.gle/zSphRrM9pB5mrL4M8