Logo UVGrau en Ciències GastronòmiquesFacultat de Farmàcia Logo del portal

1r curs

Coordinació: Roberto Pedrós Esteban
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36362 Anàlisi de dades 6 Formació bàsica Veure fitxa
36365 Aspectes legals de l'activitat gastronòmica 6 Formació bàsica Veure fitxa
36357 Biologia animal 6 Formació bàsica Veure fitxa
36358 Biologia vegetal 6 Formació bàsica Veure fitxa
36360 Física 6 Formació bàsica Veure fitxa
36359 Fisiologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
36366 Gestió d'empreses gastronòmiques 6 Formació bàsica Veure fitxa
36364 Psicologia del consumidor i dels recursos humans 6 Formació bàsica Veure fitxa
36361 Química 6 Formació bàsica Veure fitxa
36363 Química Biològica i Bioquímica 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Màrius Vicent Fuentes Ferrer
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36369 Bromatologia 6 Obligatori Veure fitxa
36368 Dietètica 6 Obligatori Veure fitxa
36381 Economia aplicada 4,5 Obligatori Veure fitxa
36372 Gastronomia mediterrània 6 Obligatori Veure fitxa
36377 Materials i equips 6 Obligatori Veure fitxa
36371 Microbiologia i parasitologia alimentàries 4,5 Obligatori Veure fitxa
36367 Nutrició 6 Obligatori Veure fitxa
36382 Polítiques públiques 4,5 Obligatori Veure fitxa
36370 Seguretat alimentària 4,5 Obligatori Veure fitxa
36378 Tècniques de cuina 6 Obligatori Veure fitxa
36376 Tecnologia dels aliments 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Francisco Higón Tamarit
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36374 Creativitat i innovació 6 Obligatori Veure fitxa
36386 Economia sectorial 6 Obligatori Veure fitxa
36387 Emprenedoria i pla de negocis 6 Obligatori Veure fitxa
36383 Etnogastronomia 6 Obligatori Veure fitxa
36373 Gastronomia internacional 6 Obligatori Veure fitxa
36384 Gestió de qualitat 6 Obligatori Veure fitxa
36375 Restauració col·lectiva 6 Obligatori Veure fitxa
36379 Sensorialitat 6 Obligatori Veure fitxa
36385 Sistemes de producció i logística 6 Obligatori Veure fitxa
36380 Sumilleria i cocteleria 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: José Miguel Soriano del Castillo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 40,5, Optatiu: 19,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36389 Desenvolupament local 6 Obligatori Veure fitxa
36388 Idiomes i gastronomia 4,5 Obligatori Veure fitxa
36398 Pràctiques externes 18 Obligatori Veure fitxa
36399 Treball fi de grau 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 19,5 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36392 Art i gastronomia 4,5 Optatiu Veure fitxa
36396 Avanços tecnològics 4,5 Optatiu Veure fitxa
36395 Consells reguladors en la Comunitat Valenciana 4,5 Optatiu Veure fitxa
36394 Creació d'empreses gastronòmiques 6 Optatiu Veure fitxa
36391 Gestió de cuina 4,5 Optatiu Veure fitxa
36393 Showcooking 4,5 Optatiu Veure fitxa
36390 Tècniques de cuina aplicades 6 Optatiu Veure fitxa
36397 TIC en gastronomia 4,5 Optatiu Veure fitxa