Logo UVGrau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaFacultat de Dret Logo del portal

1r curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 75 | Obligatori: 69, Optatiu: 6.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35198 Dret civil I 6 Obligatori Veure fitxa
35199 Dret constitucional I 9 Obligatori Veure fitxa
35202 Economia política 6 Obligatori Veure fitxa
34953 Estructura social i sociologia general 9 Obligatori Veure fitxa
34960 Fonaments de ciència política i de l'Administració I 12 Obligatori Veure fitxa
34956 Geografia humana 6 Obligatori Veure fitxa
34961 Història contemporània d'Espanya i de les institucions juridicopolítiques 6 Obligatori Veure fitxa
34995 Mètodes i tècniques d'investigació I 9 Obligatori Veure fitxa
35200 Teoria del dret 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

2n curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 73,5 | Obligatori: 64,5, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35210 Dret administratiu I 9 Obligatori Veure fitxa
35207 Dret civil II 9 Obligatori Veure fitxa
35218 Dret constitucional II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35217 Dret internacional públic 7,5 Obligatori Veure fitxa
35212 Dret processal I (Introducció) 4,5 Obligatori Veure fitxa
34962 Fonaments de ciència política i de l'Administració II 9 Obligatori Veure fitxa
34959 Història del pensament polític 9 Obligatori Veure fitxa
34963 Mètodes i tècniques d'investigació II 9 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

3r curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 70,5 | Obligatori: 70,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35211 Dret administratiu II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35208 Dret civil III 7,5 Obligatori Veure fitxa
35221 Dret del treball I 4,5 Obligatori Veure fitxa
35219 Dret mercantil I 9 Obligatori Veure fitxa
35215 Dret penal I 9 Obligatori Veure fitxa
35213 Dret processal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
34996 Economia del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa
34968 Formes d'organització administrativa 4,5 Obligatori Veure fitxa
34970 Política comparada 6 Obligatori Veure fitxa
34973 Sistema polític espanyol 9 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 69 | Obligatori: 69.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34981 Anàlisi de polítiques públiques 4,5 Obligatori Veure fitxa
34971 Cultura, comportament i actors polítics 9 Obligatori Veure fitxa
35222 Dret del treball II 9 Obligatori Veure fitxa
35223 Dret financer i tributari I 6 Obligatori Veure fitxa
35226 Dret internacional privat 7,5 Obligatori Veure fitxa
35220 Dret mercantil II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35216 Dret penal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
34979 Drets humans i cooperació internacional 6 Obligatori Veure fitxa
34980 Institucions i polítiques de la Unió Europea 6 Obligatori Veure fitxa
34972 Règim de l'ocupació del sector públic 6 Obligatori Veure fitxa

5é curs

Coordinació: -
Crèdits totals: 63 | Obligatori: 63.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35209 Dret civil IV 6 Obligatori Veure fitxa
35224 Dret financer i tributari II 6 Obligatori Veure fitxa
35214 Dret processal III 4,5 Obligatori Veure fitxa
34992 Estat de benestar 4,5 Obligatori Veure fitxa
35227 Filosofia del dret 4,5 Obligatori Veure fitxa
34987 Polítiques públiques sectorials 4,5 Obligatori Veure fitxa
35225 Pràctica tributària 4,5 Obligatori Veure fitxa
34993 Pràctiques externes del grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 18 Obligatori Veure fitxa
34985 Teoria i filosofia política contemporània 4,5 Obligatori Veure fitxa
34994 Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35204 Dret eclesiàstic de l'estat 6 Optatiu Veure fitxa
35203 Dret romà 6 Optatiu Veure fitxa
34954 Història contemporània universal 9 Optatiu Veure fitxa
35201 Història del dret 9 Optatiu Veure fitxa
34958 Relacions i organitzacions internacionals 9 Optatiu Veure fitxa
35205 Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques 6 Optatiu Veure fitxa