Logo UVGrau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaFacultat de Dret Logo del portal

Doble Titulació Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública amb RANEPA

Què és?

Un programa internacional de simultaneïtat d'estudis que permet als seus participants obtenir la titulació de dues institucions educatives ubicades en diferents països.

Participen la Facultat de Dret de la Universitat de València i l'Acadèmia Presidencial Russa d'Economia Nacional i Administració Pública (RANEPA) amb seu en Moscou (Russia)

Els estudiants del programa de doble titulació obtindran dos títols oficials:

a) El Grau en “State and Municipal Management”, specialization “Politics and Law” (Russian-Spanish programme with advanced study of foreign languages) de RANEPA, amb 240 ECTS (4 anys).

 b) El Grau en Cièncias Polítiques i de l'Administració Pública de la UV, amb 240 ECTS (4 anys).

A qui va adreçat?

A estudiants que hagen estat admesos per preinscripció en el Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública per cursar els estudis en 2019/2020.

Quina es la seua durada i com s'articula?

Una vegada integrats/des en la titulació:

  1. Han de superar el primer i segon any dels estudis de Ciències Polítiques en la Universitat de València (un mínim de 120 crèdits ECTS)
  2. El tercer i quart any es cursaran en l'Acadèmia Presidencial Rusa d'Economia Nacional i Administració Pública (Altres 120 crèdits ECTS)

EN TOTAL 240 ECTS en 4 anys (2 en València + 2 en Moscou)

Els idiomas del programa seran el castellà en la UV i l'anglés en RANEPA. Els estudiants es comprometen a fer cursos de rús a la UV durant els dos primers anys a València.

La primera promoció de la titulació (2019-20) farà la mobilitat al curs acadèmic 2021-22 (a partir de setembre de 2021)

NOTA: El programa compta amb un pla d'estudis propi que suposa l'alteració en la seqüenciació d'algunes matèrias en relació amb el Grau en CCPP i AP.

Quants estudiants són admesos per curs al programa?

El nombre d'estudiants d'intercanvi d'aquesta doble titulación serà de 3 estudiants per any.

Com es realitza la preselecció i la matrícula dels/les estudiants?

  • PRESELECCIÓ:
  1. Es prioritzarà per nota d'accés a la titulació.
  2. Tindra prioritat qui puga acreditar el coneixement de l'idioma anglés en el moment de la preselecció.

Requisit lingüístic mínim: l'equivalent a un nivell B-2 en anglés (reconeixement: segons la normativa pròpia de la Universitat de València a efectes de l'acreditació de llengües extrangeres)

En cas de quedar places vacants: podran elegir-se estudiants que no compleixen el requisit lingüístic; en tal caso, la/l' estudiant adquereix el compromís d'acreditar el nivell exigit abams de la formalització de la matrícula del segon curs.

  • MATRÍCULA:

Els/les estudiants espanyols/es han d'estar matriculats/des en la Universitat de València durant els quatre anys de durada del programa, havent-hi d'abonar les taxes vinculades a la titulació. Estaran exempts del pagament en la institució d'acollida tret, si escau, de les taxes mínimes que normalment han d'abonar tots els estudiants d'intercanvi, com ara las requerides per al segur escolar o l'emissió de la targeta universitària.

Quins compromisos adquireixen els/les estudiants?

  1. Els estudiants que participen en el programa hauran de cumplir les normes acadèmiques, quedant subjectes al règim disciplinari i al sistema d'avaluació existent en la institució d'acollida.
  2. Els estudiants han de subscriure una assegurança per a cubrir serveis d'atenció mèdica i repatriació, així com de responsabilitat civil si escau.
  3. En cas d'abandonament del programa de la titulació abans de la completa finalització, la/l' estudiant quedarà inclòs/a en els estudis del Grau en Cièncias Polítiques i de l'Administració Pública de la Universitat de València, sense que puga sol·licitar cap reconeixement ni menció per haver format part d'aquesta titulació internacional.

Tríptic informatiu

Instruccions preinscripció RANEPA 2019/2020

Formulari de preinscripció RANEPA 2019/2020

NOTA: El formulari de preinscripció només se podrà presentar els dies 15 i 16 de juliol de 2019 (fins les 14 h.) en la Secretaria de la Facultat de Dret o per correu electrònic a matricula.dret@uv.es (des del mail utilitzat a la preinscripció)

 

Dades de contacte:

Responsable Acadèmica 

Profª Dra. Clara Portela ( clara.portela@uv.es )

 

Responsable Administratiu

Mª Dolores Cubells ( cubells@uv.es )