Logo UVGrau en Ciències Polítiques i de l’Administració PúblicaFacultat de Dret Logo del portal

Abans d’iniciar el procediment de matrícula de cada curs acadèmic, la Facultat de Dret publica la Guia de l’Estudiant on es poden trobar orientacions sobre la forma de matricular-se en els graus. Aquesta informació va adreçada tant als estudiants que es matriculen per primera vegada como als que ja han iniciat els seus estudis en curs anteriors.

A banda de la matrícula, la guia recull  altres informacions d’interés per a l’estudiant com són entre altres:

- Règim de dedicació de l’estudiant a temps parcial
- Forma de pagament i tipus d’exempcions
- Reconeixement de crèdits
- Anul·lacions i modificacions de matrícula
- Segur escolar i altres

 

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública

  • Guia de l'estudiant. Instruccions de matrícula i altres gestions-curs 2020-2021