Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

1r curs

Coordinació: Mª Ángeles Abellán López
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35052 Criminologia I 9 Formació bàsica Veure fitxa
35051 Dret constitucional i administratiu 9 Formació bàsica Veure fitxa
35059 Estadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
35053 Habilitats i destreses 6 Formació bàsica Veure fitxa
35054 Introducció a la sociologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
35056 Mètodes d'investigació en ciències socials I 6 Formació bàsica Veure fitxa
35058 Psicologia criminal 6 Formació bàsica Veure fitxa
35057 Psicologia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
35055 Sociologia jurídica 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Ana Castelló Ponce
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35062 Dret penal I 9 Obligatori Veure fitxa
35066 Dret processal penal I 6 Obligatori Veure fitxa
35078 Medicina legal 6 Obligatori Veure fitxa
35074 Mètodes d'investigació en les ciències socials II 6 Obligatori Veure fitxa
35069 Política criminal 6 Obligatori Veure fitxa
35079 Psiquiatria forense 6 Obligatori Veure fitxa
35068 Seguretat pública i privada 9 Obligatori Veure fitxa
35075 Tècniques d'anàlisi criminal 6 Obligatori Veure fitxa
35076 Transmissions, imatge i so 6 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: José Martín Pastor
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35071 Criminologia II 6 Obligatori Veure fitxa
35065 Dret penal de menors 6 Obligatori Veure fitxa
35063 Dret penal II 7,5 Obligatori Veure fitxa
35064 Dret penitenciari 6 Obligatori Veure fitxa
35067 Dret processal penal II 6 Obligatori Veure fitxa
35073 Mediació 6 Obligatori Veure fitxa
35077 Policia científica 7,5 Obligatori Veure fitxa
35060 Prevenció i tractament de la delinqüència 9 Obligatori Veure fitxa
35070 Victimologia 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Vicente Garrido Genovés
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35072 Gènere i violència 4,5 Obligatori Veure fitxa
35061 Investigació criminal: perfil i informe criminològic 4,5 Obligatori Veure fitxa
35095 Pràctiques externes 15 Obligatori Veure fitxa
35094 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35085 Delinqüència organitzada 4,5 Optatiu Veure fitxa
35086 Dret civil 6 Optatiu Veure fitxa
35082 Dret internacional penal 4,5 Optatiu Veure fitxa
35088 Dret laboral 4,5 Optatiu Veure fitxa
35087 Dret mercantil 6 Optatiu Veure fitxa
36335 Dret Processal Civil 4,5 Optatiu Veure fitxa
35092 Estrangeria 6 Optatiu Veure fitxa
35083 Anglès tècnic 4,5 Optatiu Veure fitxa
35080 Intervenció social i comunitària preventiva 6 Optatiu Veure fitxa
35091 Investigació d'accidents 4,5 Optatiu Veure fitxa
35089 Investigació privada: tècniques i deontologia professional 4,5 Optatiu Veure fitxa
35090 Mitjans i tècniques d'intervenció 6 Optatiu Veure fitxa
35081 Psicobiologia de la violència 6 Optatiu Veure fitxa
35093 Seguretat viària 4,5 Optatiu Veure fitxa
35084 Toxicologia aplicada i Psicofarmacologia 4,5 Optatiu Veure fitxa