Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Horaris del Grau en Criminologia

Horaris Laboratoris TAC

Horaris Grau Criminologia - Curs 2021-2022

Avís: Els horaris poden ser susceptibles de canvi o modificació. Consulta la data d'impressió al peu de pàgina de l'horari.

Primer Curs

Grup Torn Idioma
1 - CA MATÍ CASTELLÀ
1 - CB VESPRADA VALENCIÀ

 

Segon Curs

Grup Turno Idioma
2 - CA MATÍ VALENCIÀ
2 - CB VESPRADA CASTELLÀ
     

 

Tercer Curs

Grup Torn Idioma
3 - CA MATÍ CASTELLÀ
3 - CB VESPRADA VALENCIÀ

 

Quart Curs

Grup Torn Idioma
4 - CC VESPRADA CASTELLÀ
4 - CD VESPRADA VALENCIÀ

 

Els horaris són susceptibles de modificació al llarg del curs. És recomanable comprovar-los a l'inici de cada quadrimestre.

Els horaris d'assignatures que no s'integren en agrupacions (optatives) cal consultar-los a la Secretaría Virtual.