Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Horaris del Grau en Criminologia - Curs 2022-2023

Avís: Els horaris són susceptibles de modificació al llarg del curs. És recomanable comprovar-los a l'inici de cada quadrimestre. Consulta la data d'impressió al peu de pàgina de l'horari.

Primer Curs

Grup Torn Idioma
1 - CA VESPRADA CASTELLÀ
1 - CB MATÍ VALENCIÀ

Segon Curs

Grup Turno Idioma
2 - CA MATÍ CASTELLÀ
2 - CB VESPRADA VALENCIÀ
LABORATORIS TAC MATÍ-VESPRADA VALENCIÀ-CASTELLÀ

L'assignatura Tècniques d'Anàlisi Criminal (TAC) té docència en laboratoris de Genètica i Química-Física (campus de Burjassot) els dies i hores indicats.

Tercer Curs

Grup Torn Idioma
3 - CA VESPRADA CASTELLÀ
3 - CB MATÍ VALENCIÀ

Quart Curs

Grup Torn Idioma
4 - CA VESPRADA CASTELLÀ
4 - CB VESPRADA VALENCIÀ
OPTATIVES MATÍ/VESPRADA CASTELLÀ/VALENCIÀ