Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Estudis i anàlisis de la inserció dels titulats i titulades de la Universitat de València

Un dels objectius fonamentals de l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral de la Universitat de València (OPAL) és l'anàlisi sistemàtica de la inserció professional dels titulats i titulades de la Universitat, a través de l'estudi dels comportaments i de les opinions dels diferents actors del mercat laboral. En aquest sentit, l'Àrea d'Estudis i Anàlisis investiga la inserció laboral i l'ocupabilitat dels universitaris, involucrant en la seua anàlisi els titulats dels diferents cicles, els ocupadors i a l'Universitat mateixa. Tot això es fa amb el propòsit de conèixer i compaginar les demandes del mercat laboral, el perfil dels graduats i graduades i la formació universitària.

Anàlisi de la Inserció de Titulats i Titulades i Doctors i Doctores

Aquesta secció és dedicada a l'anàlisi de les característiques i dels indicadors de la inserció i la situació laboral, l'activitat professional i el desenvolupament de carrera dels titulats i titulades de la UVEG a través d'investigacions centrades en les diferents titulacions, cicles i àrees de coneixement.

Així, es realitzen investigacions específiques sobre la inserció dels titulats i titulades de primer i segon cicles i dels doctors i doctores (tercer cicle), a més d'estudis sobre aspectes específics de la transició al mercat laboral.