Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Formació

Cursos  de l'OPAL

A més dels coneixements específics i tècnics de la titulació, necessiteu complementar la formació adquirint competències i habilitats que us capaciten per a una incorporació al món laboral tan ràpida i adequada com siga possible.

Els cursos de l’OPAL, a més de ser convalidables per crèdits de lliure opció, ofereixen una àmplia formació en eines i tècniques de recerca d’ocupació.

Matriculeu-vos-hi! Cliqueu sobre aquest enllaç i consulteu l’àrea de formació de la Web de l’OPAL per accedir a  la selecció de cursos de l’OPAL.

Accés als cursos de l'OPAL

La matriculació en un curs implica l’acceptació de les condicions generals

Activitats formatives de l'ADEIT

L'ADEIT Fundació Universitat-Empresa , per la seua part, ofereix una oferta molt completa d'activitats formatives sobre la recerca d'ocupació i la tasca emprenedora.

Dilluns amb Ocupació

Si ets universitari pots trobar el teu futur professional a través de Dilluns amb Ocupació, en les sessions de la qual les empreses et donaran a conèixer els seus processos per a la incorporació de titulats, el que et serà de gran utilitat per a desenvolupar una carrera professional.

 A més, en cadascuna de les presentacions, podràs conèixer les ofertes que en aquest moment estiguin disponibles i fins i tot participar en els processos de selecció que, en funció de les necessitats de les empreses, poden iniciar-se després de la presentació.

 Com complement, es programen conferències per a millorar la empleabilidad dels titulats impartides per experts en les diverses matèries.

 Durant l'actual curs acadèmic es realitzen diverses sessions en ADEIT. Per a acudir has d'emplenar el formulari d'inscripció. Només és necessari que emplenes les teves dades una vegada.

Beques formació professional pràctica

Les beques de formació professional pràctica són un instrument al servei dels titulats de la Universitat de València per a millorar el seu procés d'adquisició de competències en tasques que estiguin relacionades amb els seus estudis universitaris.

Es convoquen a proposta de les entitats interessades a contar amb els nostres titulats per a col·laborar en les seves activitats. Per a informar-se de les condicions i el procediment per a realitzar una convocatòria, les entitats poden emplenar aquest formulari o cridar al telèfon 962 057 975.

Els titulats poden presentar-se a una convocatòria emplenant la sol·licitud que apareix en la seva última pàgina, remetent-la a beques@adeit.uv.es al costat de la resta de la documentació sol·licitada en la mateixa, o lliurant tot això en la seu de l'ADEIT.

 L'entitat convocant designa una persona per a tutelar el procés de formació pràctica. La tutoria està compartida des de la Universitat de València per un docent especialista en la matèria que corresponga l'activitat objecte de la beca, que revisa el programa d'activitats proposat per l'entitat i obté la informació necessària per a participar en el procés de selecció dels candidats. Després de finalització del període pel qual s'ha convocat o renovat la beca, habitualment un semestre, rep la memòria que ha estat elaborada per la persona beneficiària de la mateixa, valorant la seva adequació al programa d'activitats i el compliment dels objectius previstos. Seguidament, si la beca ha finalitzat i les activitats s'hagueren realitzat satisfactoriament, pot emetre's un certificat acreditatiu.

Per a poder participar en el procés de selecció, els candidats haurien de complir els requisits que figuren en la convocatòria, sent comuna en tots els casos l'haver finalitzat els seus estudis en la Universitat de València dins dels 4 últims anys, tret que en la convocatòria figure un nombre d'anys inferior o que la convocatòria permeta l'accés a estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria tècnica i enginyeria que tinguen pendents per a finalitzar els seus estudis el nombre de crèdits estipulat en la mateixa o el projecte de fi carrera, grau o màster.

Càtedra de Cultura Empresarial  (més informació)

Els objectius que persegueix la Càtedra de Cultura Empresarial són els següents:

  • Difondre la iniciativa empresarial i l'esperit emprenedor.
  • Fomentar la docència de la cultura empresarial entre els universitaris.
  • Complementar la investigació i formació acadèmica universitària a través d'una formació pràctica que fomenti els valors d'empresa.
  • Facilitar la integració dels universitaris en el sector privat de l'empresa al finalitzar la seva formació, bé passant a formar part d'una entitat privada o bé desenvolupant la seva pròpia activitat empresarial.
  • Animar als estudiants universitaris a desenvolupar la seva pròpia activitat empresarial i contribuir, d'aquesta manera, a la creació d'empreses.
  • Dotar a l'alumne d'una formació essencial, despertant i aflorant les seves inquietuds empresarials.

Activitats formatives