Logo UVGrau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues LiteraturesFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Centre on s'imparteix: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/estudis-hispanics

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 138

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 6 inclosos en M.Opt.

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1003

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2022-2023]:
80

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS temps parcial/ 36 ECTS temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Amparo Ricós Vidal

Coordinador/a de la titulació Virginia González García

Coordinador/a de pràctiques externes Ricardo Rodrigo Mancho/ David Giménez Folques

Coordinador/a de mobilitat Ricardo Rodrigo Mancho/ Cristina Villalba Ibáñez

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Estudis Hispànics proporciona un coneixement en profunditat de la llengua i la literatura espanyoles, com també de les diferents disciplines que les estudien (lingüística, sociolingüística, teoria de la literatura, etc.). Aquest grau forma professionals capacitats per a donar resposta a les necessitats comunicatives de la societat actual, gràcies al desenvolupament d’una consciència crítica i una capacitat d’anàlisi acurada.
 

Informacions pràctiques:

A partir de tercer curs l'alumnat d'aquest grau pot completar la formació amb assignatures optatives de la titulació o amb un programa Minor. El Minor és un bloc de 30 crèdits d'assignatures optatives en una segona llengua de la qual s'han cursat prèviament 12 crèdits de formació bàsica.

Encara que no es faça cap programa Minor, l'alumnat estudia una segona llengua (a triar entre alemany, anglès, àrab, basc, francès, italià, portuguès, rus o xinès).