Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

  • CG1: Demostrar un compromís ètic en l'àmbit filológico, centrant-se en aspectes tals com la igualtat de gèneres, la igualtat d'oportunitats, els valors de la cultura de la pau i els valors democràtics i els problemes mediambientals i de sostenibilitat així com el coneixement i l'apreciació de la diversitat lingüística i la multiculturalidad.
  • CG2: Dissenyar i gestionar projectes filológicos en l'àmbit acadèmic o professional.
  • CG3: Aplicar tecnologies de la informació i la comunicació, eines informàtiques, locals o en xarxa en l'àmbit filológico.
  • CG4: Treballar en equip en entorns relacionats amb la filologia i desenvolupar relacions interpersonales.
  • CG5: Adaptar-se a diferents entorns de treball filológicos
  • CG6: Aplicar criteris de qualitat en el treball filológico.
  • CG7: Conèixer l'entorn professional i els recursos d'inserció laboral.