Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

 • 3402: Coneixer els mètodes i de les tècniques d'anàlisi de textos literaris en llengua catalana i la seua aplicació a l'àmbit acadèmic i a la crítica literària.
 • 3274: Coneixer els mètodes i tècniques d'anàlisi de textos no literaris en llengua catalana i la seua aplicació.
 • 16412: Conèixer l'evolució històrica interna i externa de la llengua catalana i la seua aplicació per al comentari de textos en perspectiva històric-filológica.
 • 3272: Coneixer la literatura i cultura en llengua catalana, dels seus diferents períodes i dels seus gèneres literaris.
 • 3040: Coneixement la variació lingüística de la llengua catalana.
 • 2909: Posseir un coneixement avançat de la gramàtica de la llengua catalana i les seues parts.
 • 2777: Competències comunicatives avançades en llengua catalana.
 • 17287: Conèixer una literatura en una llengua diferent de la llengua principal del Grau.
 • 16411: Conèixer l'entorn professional i els recursos d'inserció laboral.
 • 16410: Aplicar criteris de qualitat en el treball filológico.
 • 16409: Adaptar-se a diferents entorns de treball filológicos
 • 16408: Treballar i aprendre de manera autònoma i de planificar i gestionar el temps de treball.
 • 16407: Treballar en equip en entorns relacionats amb la filologia i desenvolupar relacions interpersonales.
 • 16406: Aplicar tecnologies de la informació i la comunicació, eines informàtiques, locals o en xarxa en l'àmbit filológico.
 • 16405: Dissenyar i gestionar projectes filológicos en l'àmbit acadèmic o professional.
 • 16404: Demostrar un compromís ètic en l'àmbit filológico, centrant-se en aspectes tals com la igualtat de gèneres, la igualtat d'oportunitats, els valors de la cultura de la pau i els valors democràtics i els problemes mediambientals i de sostenibilitat així com el coneixement i l'apreciació de la diversitat lingüística i la multiculturalidad.
 • 17534: Comparar i analitzar constituents de la llengua pròpia amb els d'altres llengües.
 • 17533: Posseir i aplicar coneixements generals en àrees humanístiques afins a l'àmbit d'estudis del Grau.
 • 17532: Interrelacionar diferents àrees d'estudis humanístics.
 • 17531: Conèixer i aplicar els corrents i metodologies de la teoria i crítica literàries.
 • 17530: Conèixer i aplicar corrents i metodologies de la lingüística.
 • 17529: Conèixer els fonaments de la llengua llatina i la cultura clàssica a través dels seus textos.
 • 17528: Conèixer la gramàtica i desenvolupar les competències comunicatives en llengua(es) estrangera (es).
 • 17527: Conèixer la gramàtica i desenvolupar les competències comunicatives en llengua catalana.
 • 17526: Conèixer la gramàtica i desenvolupar les competències comunicatives en llengua espanyola.