Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

1r curs

Coordinació: Ramón Rosselló Ivars
Crèdits totals: 60 |  Obligatori: 24 Formació bàsica: 36
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35381Orientació, recursos i tècniques per a la filologia catalana6BàsicaVeure fitxa
35382Història de la Corona d'Aragó6BàsicaVeure fitxa
35660Norma i ús correcte de l'espanyol6BàsicaVeure fitxa
35661Llengua catalana6BàsicaVeure fitxa
35663Llatí 16BàsicaVeure fitxa
35664Teoria de la literatura6BàsicaVeure fitxa
35383Comunicació oral formal en llengua catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35395Anàlisi i crítica del teatre català6ObligatòriaVeure fitxa
35397Literatura catalana medieval i moderna6ObligatòriaVeure fitxa
35401Literatura catalana contemporània6ObligatòriaVeure fitxa

2n curs

Coordinació: Assumpció Bernal Giménez
Crèdits totals:60 |  Obligatori: 36 Formació bàsica: 24
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35425Literatures eslaves6BàsicaVeure fitxa
35427Literatura grecollatina6BàsicaVeure fitxa
35430Introducció a la filosofia del llenguatge6BàsicaVeure fitxa
35438Llengua russa 16BàsicaVeure fitxa
35665Lingüística6BàsicaVeure fitxa
35730Llengua alemanya 16BàsicaVeure fitxa
35731Llengua francesa 16BàsicaVeure fitxa
35732Llengua italiana 16BàsicaVeure fitxa
35733Llengua àrab 16BàsicaVeure fitxa
35734Llengua xinesa 16BàsicaVeure fitxa
35735Llengua anglesa 16BàsicaVeure fitxa
35736Llengua portuguesa 16BàsicaVeure fitxa
35786Literatura (2a llengua): alemanya6BàsicaVeure fitxa
35787Literatura (2a llengua): àrab6BàsicaVeure fitxa
35788Literatura (2a llengua): francesa6BàsicaVeure fitxa
35789Literatura (2a llengua): italiana6BàsicaVeure fitxa
35790Literatura (2a llengua): anglesa6BàsicaVeure fitxa
35791Literatura (2a llengua): portuguesa6BàsicaVeure fitxa
35792Literatures de l'Àsia oriental I6BàsicaVeure fitxa
35794Llegir els clàssics espanyols6BàsicaVeure fitxa
35384Sintaxi catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35385Morfologia catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35386Fonètica i fonologia catalanes6ObligatòriaVeure fitxa
35394Anàlisi i crítica de la poesia catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35398Literatura catalana medieval I6ObligatòriaVeure fitxa
35402Gèneres contemporanis I6ObligatòriaVeure fitxa
Optativitat0Optatiu

3r curs

Coordinació: Gemma Lluch Crespo
Crèdits totals: 60 |  Obligatori: 48 Optatiu: 12
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35387Assessorament lingüístic en llengua catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35388Sociolingüística catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35389Dialectologia i registres lingüístics de la llengua catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35390Història de la llengua catalana I6ObligatòriaVeure fitxa
35392Gramàtica històrica catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35393Anàlisi i crítica de la narrativa catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35399Literatura catalana medieval II6ObligatòriaVeure fitxa
35403Gèneres contemporanis II6ObligatòriaVeure fitxa
Optativitat12Optatiu

4t curs

Coordinació: Gonçal López-Pampló Rius
Crèdits totals: 48 |  Obligatori: 30 Optatiu: 18 TFG: 12
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35391Història de la llengua catalana II6ObligatòriaVeure fitxa
35396Comentari linguisticodiscursiu de textos en llengua catalana6ObligatòriaVeure fitxa
35400Literatura catalana de l'edat moderna6ObligatòriaVeure fitxa
35404Gèneres contemporanis III6ObligatòriaVeure fitxa
35415Treball fi de grau en Filologia Catalana12Projecte fi de grauVeure fitxa
35412Pràctiques externes de filologia catalana6Pràctiques externesVeure fitxa
Optativitat18Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35322Desenvolupaments recents en lingüística6OptativaVeure fitxa
35323Desenvolupaments recents en teoria de la literatura6OptativaVeure fitxa
35405Semàntica, lexicologia i fraseologia catalanes6OptativaVeure fitxa
35406Lexicografia i onomàstica catalanes6OptativaVeure fitxa
35407El circuit literari en llengua catalana6OptativaVeure fitxa
35408Edició de textos en llengua catalana6OptativaVeure fitxa
35409Traducció espanyol-català6OptativaVeure fitxa
35410El català com a primera i segona llengua6OptativaVeure fitxa
35411Cultura i literatura per a xiquets i joves en llengua catalana6OptativaVeure fitxa
35440Grec I6OptativaVeure fitxa
35441Grec II6OptativaVeure fitxa
35442Llatí II6OptativaVeure fitxa
35443Llatí III6OptativaVeure fitxa
35444Religió i mitologia grecoromana6OptativaVeure fitxa
35737Llengua anglesa 26OptativaVeure fitxa
35738Llengua anglesa 36OptativaVeure fitxa
35739Llengua anglesa 46OptativaVeure fitxa
35740Introducció a la literatura anglesa6OptativaVeure fitxa
35741Literatura dels EUA 1: dels orígens al segle XIX6OptativaVeure fitxa
35742Morfologia espanyola6OptativaVeure fitxa
35743Lectures espanyoles contemporànies6OptativaVeure fitxa
35744Fonètica i fonologia espanyoles6OptativaVeure fitxa
35745Sintaxi espanyola6OptativaVeure fitxa
35746Lectures hispanoamericanes contemporànies6OptativaVeure fitxa
35752Llengua alemanya 26OptativaVeure fitxa
35753Llengua alemanya 36OptativaVeure fitxa
35754Llengua alemanya 46OptativaVeure fitxa
35755Literatura i cultura en llengua alemanya 16OptativaVeure fitxa
35756Literatura i cultura en llengua alemanya 26OptativaVeure fitxa
35757Llengua àrab 26OptativaVeure fitxa
35758Llengua àrab 36OptativaVeure fitxa
35759Llengua àrab 46OptativaVeure fitxa
35760Literatura i cultura en llengua àrab 16OptativaVeure fitxa
35761Literatura i cultura en llengua àrab 26OptativaVeure fitxa
35762Llengua francesa 26OptativaVeure fitxa
35763Llengua francesa 36OptativaVeure fitxa
35764Llengua francesa 46OptativaVeure fitxa
35765Literatura i cultura en llengua francesa 16OptativaVeure fitxa
35766Literatura i cultura en llengua francesa 26OptativaVeure fitxa
35767Llengua italiana 26OptativaVeure fitxa
35768Llengua italiana 36OptativaVeure fitxa
35769Llengua italiana 46OptativaVeure fitxa
35770Literatura i cultura en llengua italiana 16OptativaVeure fitxa
35771Literatura i cultura en llengua italiana 26OptativaVeure fitxa
35772Llengua portuguesa 26OptativaVeure fitxa
35773Llengua portuguesa 36OptativaVeure fitxa
35774Llengua portuguesa 46OptativaVeure fitxa
35775Literatura i cultura en llengua portuguesa 16OptativaVeure fitxa
35776Literatura i cultura en llengua portuguesa 26OptativaVeure fitxa
35777Llengua xinesa 26OptativaVeure fitxa
35778Llengua xinesa 36OptativaVeure fitxa
35779Introducció a la llengua japonesa6OptativaVeure fitxa
35780Literatures de l'Àsia Oriental 26OptativaVeure fitxa
35781Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental6OptativaVeure fitxa