Logo UVGrau en Filologia CatalanaFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

1r curs

Coordinació: Ramón Rosselló Ivars
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 24, Formació bàsica: 36.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35382 Història de la Corona d'Aragó 6 Formació bàsica Veure fitxa
35663 Llatí 1 6 Formació bàsica Veure fitxa
35661 Llengua catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa
35660 Norma i ús correcte de l'espanyol 6 Formació bàsica Veure fitxa
35381 Orientació, recursos i tècniques per a la filologia catalana 6 Formació bàsica Veure fitxa
35664 Teoria de la literatura 6 Formació bàsica Veure fitxa
35395 Anàlisi i crítica del teatre català 6 Obligatori Veure fitxa
35383 Comunicació oral formal en llengua catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35401 Literatura catalana contemporània 6 Obligatori Veure fitxa
35397 Literatura catalana medieval i moderna 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Assumpció Bernal Giménez
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 12, Formació bàsica: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35430 Introducció a la filosofia del llenguatge 6 Formació bàsica Veure fitxa
35665 Lingüística 6 Formació bàsica Veure fitxa
35394 Anàlisi i crítica de la poesia catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35386 Fonètica i fonologia catalanes 6 Obligatori Veure fitxa
35402 Gèneres contemporanis I 6 Obligatori Veure fitxa
35398 Literatura catalana medieval I 6 Obligatori Veure fitxa
35385 Morfologia catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35384 Sintaxi catalana 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

3r curs

Coordinació: Gemma Lluch Crespo
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35393 Anàlisi i crítica de la narrativa catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35387 Assessorament lingüístic en llengua catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35389 Dialectologia i registres lingüístics de la llengua catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35403 Gèneres contemporanis II 6 Obligatori Veure fitxa
35392 Gramàtica històrica catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35390 Història de la llengua catalana I 6 Obligatori Veure fitxa
35399 Literatura catalana medieval II 6 Obligatori Veure fitxa
35388 Sociolingüística catalana 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

4t curs

Coordinació: Miquel Nicolás Amorós
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35396 Comentari linguisticodiscursiu de textos en llengua catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35404 Gèneres contemporanis III 6 Obligatori Veure fitxa
35391 Història de la llengua catalana II 6 Obligatori Veure fitxa
35400 Literatura catalana de l'edat moderna 6 Obligatori Veure fitxa
35412 Pràctiques externes de filologia catalana 6 Obligatori Veure fitxa
35415 Treball fi de grau en Filologia Catalana 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
35411 Cultura i literatura per a xiquets i joves en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35322 Desenvolupaments recents en lingüística 6 Optatiu Veure fitxa
35323 Desenvolupaments recents en teoria de la literatura 6 Optatiu Veure fitxa
35408 Edició de textos en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35410 El català com a primera i segona llengua 6 Optatiu Veure fitxa
35407 El circuit literari en llengua catalana 6 Optatiu Veure fitxa
35744 Fonètica i fonologia espanyoles 6 Optatiu Veure fitxa
35440 Grec I 6 Optatiu Veure fitxa
35441 Grec II 6 Optatiu Veure fitxa
35779 Introducció a la llengua japonesa 6 Optatiu Veure fitxa
35740 Introducció a la literatura anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35442 Llatí II 6 Optatiu Veure fitxa
35443 Llatí III 6 Optatiu Veure fitxa
35743 Lectures espanyoles contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35746 Lectures hispanoamericanes contemporànies 6 Optatiu Veure fitxa
35794 Llegir els clàssics espanyols 6 Optatiu Veure fitxa
35730 Llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35752 Llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35753 Llengua alemanya 3 6 Optatiu Veure fitxa
35754 Llengua alemanya 4 6 Optatiu Veure fitxa
35733 Llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35757 Llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35758 Llengua àrab 3 6 Optatiu Veure fitxa
35759 Llengua àrab 4 6 Optatiu Veure fitxa
35734 Llengua xinesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35777 Llengua xinesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35778 Llengua xinesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35731 Llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35762 Llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35763 Llengua francesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35764 Llengua francesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35735 Llengua anglesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35737 Llengua anglesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35738 Llengua anglesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35739 Llengua anglesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35732 Llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35767 Llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35768 Llengua italiana 3 6 Optatiu Veure fitxa
35769 Llengua italiana 4 6 Optatiu Veure fitxa
35736 Llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35772 Llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35773 Llengua portuguesa 3 6 Optatiu Veure fitxa
35774 Llengua portuguesa 4 6 Optatiu Veure fitxa
35438 Llengua russa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35439 Llengua basca 1 6 Optatiu Veure fitxa
35406 Lexicografia i onomàstica catalanes 6 Optatiu Veure fitxa
35741 Literatura dels EUA 1: dels orígens al segle XIX 6 Optatiu Veure fitxa
35427 Literatura grecollatina 6 Optatiu Veure fitxa
35426 Literatura basca 6 Optatiu Veure fitxa
35755 Literatura i cultura en llengua alemanya 1 6 Optatiu Veure fitxa
35756 Literatura i cultura en llengua alemanya 2 6 Optatiu Veure fitxa
35760 Literatura i cultura en llengua àrab 1 6 Optatiu Veure fitxa
35761 Literatura i cultura en llengua àrab 2 6 Optatiu Veure fitxa
35765 Literatura i cultura en llengua francesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35766 Literatura i cultura en llengua francesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35770 Literatura i cultura en llengua italiana 1 6 Optatiu Veure fitxa
35771 Literatura i cultura en llengua italiana 2 6 Optatiu Veure fitxa
35775 Literatura i cultura en llengua portuguesa 1 6 Optatiu Veure fitxa
35776 Literatura i cultura en llengua portuguesa 2 6 Optatiu Veure fitxa
35786 Literatura (2a llengua): alemanya 6 Optatiu Veure fitxa
35787 Literatura (2a llengua): àrab 6 Optatiu Veure fitxa
35788 Literatura (2a llengua): francesa 6 Optatiu Veure fitxa
35790 Literatura (2a llengua): anglesa 6 Optatiu Veure fitxa
35789 Literatura (2a llengua): italiana 6 Optatiu Veure fitxa
35791 Literatura (2a llengua): portuguesa 6 Optatiu Veure fitxa
35792 Literatures de l'Àsia oriental I 6 Optatiu Veure fitxa
35780 Literatures de l'Àsia Oriental 2 6 Optatiu Veure fitxa
35425 Literatures eslaves 6 Optatiu Veure fitxa
35742 Morfologia espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35444 Religió i mitologia grecoromana 6 Optatiu Veure fitxa
35405 Semàntica, lexicologia i fraseologia catalanes 6 Optatiu Veure fitxa
35745 Sintaxi espanyola 6 Optatiu Veure fitxa
35781 Tipologia lingüística de les llengües de l'Àsia oriental 6 Optatiu Veure fitxa
35409 Traducció espanyol-català 6 Optatiu Veure fitxa