Universitat de ValènciaGrau de MatemàtiquesFacultat de Matemàtiques Logo del portal

Innovació Educativa

Si estàs matriculat de 3er/4rt del Grau en Matemàtiques, consideres que tens un bon nivell pel que fa al llenguatge matemàtic i vols ajudar als estudiants de primer participant en un Programa d'Innovació Educativa, t'interessa el Programa d'Estudiants Correctors.

Objectius: El programa està dissenyat per tal de

Impulsar i reforçar l'aprenentatge del llenguatge matemàtic de manera activa pels estudiants de nova incorporació

Incrementar la participació dels estudiants dels darrers cursos en el procés d'aprenentatge dels estudiants de nova incorporació, aprofitant l'experiència de l'estudiant 'corrector'  a l'hora de dissenyar noves estratègies d'aprenentatge.
A l'inici del primer quadrimestre, i després del procés de selecció, es constituirà un equip de treball format pels professors responsables de les assignatures de Anàlisi Matemàtica i Àlgebra, els estudiants correctors seleccionats i la coordinadora del programa.

Es confeccionaran un màxim de cinc propostes de treball autònom per quadrimestre, tenint en compte  l'experiència comuna dels  membres del equip de treball. El professor de l’assignatura és responsable de fer aplegar a cadascun dels estudiants de nova incorporació la proposta de treball autònom, i d'informar de la data de lliurament. El o la estudiant de primer curs haurà de realitzar de manera individual i autònoma les tasques proposades i entregar al professor responsable de l'assignatura el resultat del seu treball personal en la data prevista. El professor farà aplegar a cada estudiant corrector les tasques de no més de 10 alumnes de primer i aquests disposaran d'almenys una setmana per fer la correcció.

Cada estudiant corrector es responsabilitzarà de la correcció del treball autònom realitzat per un conjunt de no més de 10 alumnes de primer, que seran els mateixos per a totes les tasques, per tal d’afavorir el seguiment personalitzat de cada alumne de nova incorporació. L'equip es reunirà després que les correccions estiguen fetes per tal d'avaluar els resultats de forma comuna i proposar estratègies de millora.

Procés de selecció: S'ha d'omplir la sol·licitud adjunta a la noticia. Es tindrà en compte l’expedient acadèmic i l’opinió de almenys dos professors diferents, mencionats per l'estudiant en la seua sol·licitud.

Coordinadora del programa:


Rosa Donat (Dpt. Matemàtiques)    Rosa.M.Donat@uv.es

Instància

Data d'actualització: