Universitat de ValènciaGrau de MatemàtiquesFacultat de Matemàtiques Logo del portal

Resum de les directrius COVID per als estudiants de la Facultat de Matemàtiques.

  • 10 de setembre de 2020
Image de la noticia

DIRECTRIUS I RECOMANACIONS PER A l'ALUMNAT

No han d'acudir al centre les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o en situació d'aïllament.

S'han de respectar les mesures generals de prevenció de transmissió de la COVID:

-Higiene freqüent i meticulosa de mans,

-etiqueta respiratòria,

-mantindre distància interpersonal i ús obligatori de mascareta.

ORGANITZACIÓ D'ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE PERSONES EN CENTRES I AULES

 

Es reduiran al mínim imprescindible els desplaçaments en i entre les instal·lacions de la UV.

 

S'ha d'acudir a l'aula directament en el temps estipulat per a això, ocupar un seient que serà el mateix al llarg de la jornada. No es podrà ocupar els llocs assenyalats amb cinta autoadhesiva. En els períodes de descans es romandrà en l'exterior de l'edifici de la facultat, no en els corredors, escales o vestíbul (hall) d'aquesta. S'abandonaran les instal·lacions de la UV en acabar les classes. No es pot  menjar ni beure a l'interior de l'edifici, incloent-hi els aliments o begudes de les màquines dispensadores.

 

Per a acudir presencialment a les secretàries dels centres o departaments se sol·licitarà hora prèvia.

 

DISPONIBILITAT D'ELEMENTS DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Totes les aules disposen de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada.

L'alumnat ha d'acudir amb màscara pròpia.

A les aules d'informàtica, l'alumnat desinfectarà abans i després del seu ús els teclats, ratolins, etc. A l'inici de la classe l'usuari protegirà amb film transparent els teclats dels ordinadors de les aules; en acabar la classe ho retirarà i depositarà en la paperera. No obstant això, es recomana acudir amb ordinador portàtil si es disposa d'ell.

 

ACTUACIÓ EN CAS DE PRESENTAR-SE SÍMPTOMES

Quan una persona present símptomes lleus compatibles amb la COVID-19 haurà d'abandonar les instal·lacions de la UV portant sempre màscara, evitant l'ús del transport públic, i es posarà en contacte immediatament amb el seu centre de salut. A més informarà l'adreça covid@uv.es i/o als telèfons que se li indiquen de la seua situació.

 

En el cas de símptomes greus, se li portarà a un espai d'aïllament voluntari

on haurà de romandre amb màscara fins que reba l'assistència sanitària

requerida. De manera immediata s'avisarà al telèfon 900300555, al SPMA en el telèfon 963395017 i a l'adreça covid@uv.es.

 

Per a més informació:

Protocol d’actuació per al començament del curs universitari 2020/21, de 24 de juliol, desenvolupat coordinadament per les cinc Universitats públiques valencianes i la Conselleria d’Universitat. Actualitzat 08/09/2020

 

Directrius generals de prevenció i protecció enfront de la covid-19 en l'àmbit de la docència presencial del primer quadrimestre del curs 2020-2021. Actualitzat 08/09/2020​