Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Branca de coneixement: CIÈNCIES DE LA SALUT

Centre on s'imparteix: FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA

Web específica del grau: www.uv.es/graus/medicina

Nombre de crèdits del títol: 360

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 213

Matèries optatives: 27

Pràctiques externes: 54

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1204

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 6

Preu del crèdit
[curs 2024-2025]:
18€

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Metge/essa

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: ------

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 30 ECTS estudiants temps parcial/ 60 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Amparo Ruiz Saurí

Coordinador/a de la titulació José Javier Martín de Llano

Coordinador/a de pràctiques externes Amparo Escudero García

Coordinador/a de mobilitat Guillermo Sáez Tormo

Interès acadèmic, científic o professional:

La medicina és una de les professions més antigues de la humanitat, i dóna resposta a la realitat de la malaltia: intenta guarir-la o alleugerir-la, busca els millors instruments de prevenció i procura afavorir la salut de les persones. El grau en Medicina, per tant, proporciona una formació integral que permet conèixer adequadament les ciències i les tècniques associades a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la malaltia. Això demana un coneixement profund de les característiques biològiques de l’ésser humà i de la importància de la relació amb l’entorn físic i social. Finalment, resulta imprescindible adquirir una experiència clínica adequada que prepare l’estudiantat per a l’exercici posterior de la professió.

Informacions pràctiques:

Aquest grau habilita per a l'exercici professional de metge/metgessa, segons el que regulen normatives estatals i europees.

El pla d'estudis integra assignatures impartides per diferents àrees de coneixement relacionades amb les ciències bàsiques i les ciències mèdiques. S'ofereixen assignatures optatives de les quals el/l'alumne/a, ha de cursar 6 al llarg de tot el grau.

Per a estudiar medicina es recomana tenir coneixements previs de biologia, física, química i matemàtiques.

Aquesta titulació es pot estudiar en tres idiomes: castellà, valencià i anglès.

En sisè, l'alumnat dedica el curs a fer pràctiques tutelades a hospitals universitaris. En col·laboració amb diferents serveis, han de participar activament en la resolució de casos clínics reals. Això els permet adquirir els coneixements pràctics necessaris per a l'exercici autònom de la professió.

A més de les pràctiques tutelades, a partir de tercer l'estudiantat ha de realitzar pràctiques clíniques en algunes assignatures que apareixen marcades a la llista.

Els hospitals vinculats a la Facultat de Medicina i Odontologia són els següents: Hospital Clínic Universitari, Hospital Universitari La Fe, Hospital General Universitari i Hospital Universitari Doctor Peset.