Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

1r curs

Coordinació: Novella del Campo, Susana
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 18, Formació bàsica: 42.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34441 Anatomia dels aparells i sistemes 6 Formació bàsica Veure fitxa
34440 Anatomia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
34446 Biologia 6 Formació bàsica Veure fitxa
34447 Bioquímica i biologia molecular 6 Formació bàsica Veure fitxa
34454 Estadística 6 Formació bàsica Veure fitxa
34449 Fisiologia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
34450 Fisiologia mèdica I 6 Formació bàsica Veure fitxa
34455 Comunicació 4,5 Obligatori Veure fitxa
34442 Embriologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34443 Histologia general 4,5 Obligatori Veure fitxa
34456 Universitat, salut i societat 4,5 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Muñoz Collado, Carlos
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 37,5, Optatiu: 4,5, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34460 Història de la medicina i documentació 6 Formació bàsica Veure fitxa
34448 Integració bioquímica i bioquímica clínica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34453 Psicologia mèdica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34458 Epidemiologia i medicina preventiva 4,5 Obligatori Veure fitxa
34457 Ètica mèdica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34451 Fisiologia mèdica II 6 Obligatori Veure fitxa
34452 Fisiologia mèdica III 6 Obligatori Veure fitxa
34444 Histologia especial 4,5 Obligatori Veure fitxa
34464 Microbiologia i parasitologia mèdiques 6 Obligatori Veure fitxa
34445 Neuroanatomia 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 4,5 Optatiu

3r curs

Coordinació: Sarriá Chust, Benjamín
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 51, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34467 Anatomia patològica especial 4,5 Obligatori Veure fitxa
34466 Anatomia patològica general 4,5 Obligatori Veure fitxa
34465 Farmacologia general i d'òrgans i sistemes 4,5 Obligatori Veure fitxa
34474 Immunologia i immunopatologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34485 Oftalmologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34486 Otorinolaringologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34479 Patologia de l'aparell circulatori 6 Obligatori Veure fitxa
34469 Patologia general i semiologia 6 Obligatori Veure fitxa
34461 Procediments diagnòstics i terapèutics quirúrgics 6 Obligatori Veure fitxa
34462 Radiologia general 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

4t curs

Coordinació: Sanchis Forés, Juan
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 51, Optatiu: 9.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34487 Dermatologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34475 Hematologia 4,5 Obligatori Veure fitxa
34480 Nefrologia i urologia 6 Obligatori Veure fitxa
34473 Oncologia i genètica mèdica 6 Obligatori Veure fitxa
34482 Patologia de l'aparell digestiu 6 Obligatori Veure fitxa
34483 Patologia de l'aparell locomotor 6 Obligatori Veure fitxa
34481 Patologia de l'aparell respiratori 6 Obligatori Veure fitxa
34471 Psiquiatria 6 Obligatori Veure fitxa
34463 Radiologia clínica, medicina física i rehabilitació 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 9 Optatiu

5é curs

Coordinació: Real Collado, José Tomás
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 55,5, Optatiu: 4,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34470 Atenció primària i geriatria 6 Obligatori Veure fitxa
34477 Endocrinologia i nutrició I 4,5 Obligatori Veure fitxa
34478 Endocrinologia i nutrició II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34476 Malalties infeccioses i microbiologia clínica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34468 Farmacologia clínica 4,5 Obligatori Veure fitxa
34459 Medicina legal i salut pública 4,5 Obligatori Veure fitxa
34490 Obstetrícia i ginecologia 6 Obligatori Veure fitxa
34484 Patologia del sistema nerviós 6 Obligatori Veure fitxa
34488 Pediatria I 4,5 Obligatori Veure fitxa
34489 Pediatria II 4,5 Obligatori Veure fitxa
34472 Urgències, emergències mèdiques i toxicologia clínica 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 4,5 Optatiu

6é curs

Coordinació: Sabater Ortí, Luis
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34491 Pràctiques tutelades 54 Obligatori Veure fitxa
34492 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34493 Alimentació i dietètica 4,5 Optatiu Veure fitxa
34494 Anatomia clínica 4,5 Optatiu Veure fitxa
34495 Bases microbiològiques del tractament antimicrobià 4,5 Optatiu Veure fitxa
34496 Bases moleculars de la patologia 4,5 Optatiu Veure fitxa
36316 Qualitat assistencial 4,5 Optatiu Veure fitxa
34497 Cirurgia plàstica maxil·lofacial 4,5 Optatiu Veure fitxa
34498 Drogodependències 4,5 Optatiu Veure fitxa
36355 Malalties rares 4,5 Optatiu Veure fitxa
36322 Epidemiologia clínica 4,5 Optatiu Veure fitxa
34499 Farmacoepidemiologia 4,5 Optatiu Veure fitxa
34500 Fisiologia de l'exercici físic i l'esport 4,5 Optatiu Veure fitxa
34501 Fisiologia de l'envelliment 4,5 Optatiu Veure fitxa
36319 Fonaments de vigilància intensiva i tècniques per a tractament del dolor agut 4,5 Optatiu Veure fitxa
36317 Imatge cardíaca 4,5 Optatiu Veure fitxa
36318 Imatge mèdica avançada 4,5 Optatiu Veure fitxa
34502 Anglés mèdic 4,5 Optatiu Veure fitxa
34504 Noves tecnologies en biomedicina 4,5 Optatiu Veure fitxa
34505 Odontologia per a metges 4,5 Optatiu Veure fitxa
36320 Patologia psicosomàtica i psiquiatria infanto-juvenil 4,5 Optatiu Veure fitxa
34506 Planificació Sanitària i Gestió Clínica 4,5 Optatiu Veure fitxa
34507 Producció, publicació i difusió de resultats d'investigació 4,5 Optatiu Veure fitxa
36356 Reproducció Humana 4,5 Optatiu Veure fitxa
34508 Riscos laborals i toxicologia ambiental 4,5 Optatiu Veure fitxa
34509 Salut, malaltia i cultura 4,5 Optatiu Veure fitxa
34510 Terapèutica gènica i cel·lular 4,5 Optatiu Veure fitxa
36321 Urgències pediàtriques 4,5 Optatiu Veure fitxa