Universitat de ValènciaGrau en Mestre/a en Educació InfantilFacultat de magisteri Logo del portal

Una Nau de Solidaritat és el programa on s'enmarquen les accions de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat de València i es coordina des de la Comissió 0'7, formada per representants dels tres estaments universitaris –Estudiants, PAS i PDI-, que estableix les línies generals d'actuació de la Universitat de València en materia de cooperació i la distribució del pressupost 0'7.

Els estudiants i les estudiantes poden fer la seua aportació solidària a aquest programa en el moment de realitzar la matrícula. Aquestes aportacions passen a formar part del pressupost destinat a generar espais de participació dels estudiants vinculats amb la cooperació internacional per al desenvolupament gestionats per la Delegació per a Estudiants mitjançant el Servei d'Informació i Dinamització (Sedi), com ara:

  • La convocatòria de projectes de cooperació, sensibilització i educació per al desenvolupament, en la qual se subvencionen projectes gestionats i desenvolupats mitjançant associacions i col·lectius d'estudiants de la Universitat de València.
  • La convocatòria de borses de viatge per a activitats de cooperació, que té per objectiu donar suport a tot l’estudiantat interessat i motivat en participar en accions de cooperació en col·laboració amb ONGD.

Per informar-vos amb més detall, podeu accedir a les memòries de cooperació de la Universitat de València on es poden consultar els projectes de cooperació realitzats per estudiantes i estudiants, així com PDI i PAS. [Informes i memòries