Logo UVGrau en PedagogiaFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Facultat de Geografia i Història

Localització: 

Avd. Blasco Ibañez, 28

46010 València. Telf.: 963864723

https://www.uv.es/uvweb/geografia-historia/es/facultad-geografia-historia-1285849131858.html 

Departament de Geografia

Localització: 

Avd. Blasco Ibañez, 28 (2a i 3a Planta)

46010 València. Telf.:

E-mail: dpto.geografia@uv.es

https://www.uv.es/uvweb/departamento-geografia/es/departamento-geografia-1285858446156.html 

Biblioteca d'Humanitats Joan Reglà

Localització: 

C/ Arts Gràfiques, 13

46010 València.

https://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/biblioteca-humanidades-joan-regla-/informacion/contacto-1285872213920.html 

Cartoteca

Localització: 

Facultat de Geografia i Història

Avd. Blasco Ibañez, 28 (1a Planta)

46010 València. Telf.: 963864924

https://www.uv.es/uvweb/servicio-bibliotecas-documentacion/es/cartoteca/informacion/contacto-1285872129678.html 

Laboratori de SIG i teledetecció

Localització: 

Facultat de Geografia i Història  - Departament de Geografia

Avd. Blasco Ibañez, 28 (2a Planta)

46010 València.

https://www.uv.es/labsig/ 

Laboratori de Geomorfologia

Localització: 

Facultat de Geografia i Història  - Departament de Geografia

Avd. Blasco Ibañez, 28 (Planta baixa)

46010 València.