Universitat de ValènciaGrau en PodologiaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la Universitat de València

Els estudiants i personal de la Universitat de València necessita acreditar, per a diferents processos acadèmics i administratius, estar en possessió d’un determinat nivell de llengües estrangeres L2. En aquest sentit,  la Comissió Assessora de Llengües L2 va aprovar la taula d’equivalències que s’aplicarà en aquests casos.

Consulteu taula

Acreditació d'Idiomes

La Universitat de València és centre examinador dels idiomes següents:

  • Espanyol: la Universitat de València examina del Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE) que expedeix el Ministeri d’Educació i Cultura. D’aquest diploma, n’hi ha tres nivells: el certificat inicial, el diploma bàsic i el diploma superior.
  • Italià: fruit d’un conveni entre el Centre d’Avaluació i Acreditació Linguística de la Università Stranieri de Perugia, la Universitat de València és centre examinador dels Certificats Oficials de Llengua Italiana (CELI). Cada curs, la Universitat ofereix dues convocatòries que inclouen les proves dels cinc nivells d’acreditació oficial de l’italià.
  • Valencià: el Servei de Política Lingüística realitza les proves i expedeix els certificats de coneixements de valencià de la Universitat de València.

Més informació:

Servei de Política Lingüística
Carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera 2a planta
46022 València
Tel.: 96 393 71 60
spl@uv.es
www.uv.es/spl

  • Xinès: l’Institut Confuci és un centre oficial per a l’ensenyament de la llengua xinesa i la difusió de la seua cultura. La Universitat de València, a més d’oferir formació, expedeix els certificats oficials de coneixement de la llengua xinesa.

Més informació:

Institut Confuci
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Avinguda de Blasco Ibañez, 32.
46010 València
Tel.: 96 39 83592
Fax: 96 39 83592
instituto.confucio@uv.es
www.uv.es/confucio